redskabskatalog-305x434 3. marts 2015

Inspirationskatalog: redskaber og metoder til brugerindflydelse

Nyt katalog fra Platform for brugerindflydelse giver idéer og redskaber til, hvordan man kan arbejde med at øge brugerindflydelsen i sociale bo- og dagtilbud.

Mange medarbejdere i sociale bo- og dagtilbud er optaget af, hvordan de kan arbejde med at øge brugerindflydelsen i hverdagen. Og mange efterlyser idéer til, hvordan man kan arbejde med det i praksis.

Det kan man hente inspiration til i et nyt redskabs- og metodekatalog fra SUS’ projekt Platform for brugerindflydelse.

Redskaberne i kataloget er inddelt i tre kategorier:

– Brugerindflydelse i hverdagen
– Brugerindflydelse i tilbuddets organisering
– Brugernes perspektiv på tilbuddet

Redskaberne har været anvendt i projekter eller processer med fokus på brugerindflydelse. De er beskrevet, så de kan tilpasses efter behov og målgruppe.

Hent kataloget
Læs mere om brugerindflydelse på brugerindflydelse.dk