nova-nye-veje 6. oktober 2015

Inspirationskatalog: Forældresamarbejde i daginstitutioner med tosprogede familier

Arbejder du en i en daginstitution med mange tosprogede familier? Hent inspiration til at styrke kommunikation, forældresamarbejde og - involvering i inspirationskataloget her. Kataloget er baseret på erfaringer fra daginstitutionen Nova i Greve kommune.

Cafearrangementer med oplæg om pædagogik og sundhed. Forældreseminar om værdier. Nye procedurer for den gode start i institutionen. Vælgermøde og bytterum.

Det er nogle af de aktiviteter, daginstitutionen Nova i Greve Kommune har sat i gang for at styrke forældresamarbejdet og -involveringen.

I inspirationskataloget Nye veje til forældresamarbejde og integration, kan du læse mere om deres initiativer og erfaringer. Og du kan finde inspiration til, hvordan andre daginstitutioner med mange tosprogede familier kan sætte gang i lignende initiativer.

Kommunikation, netværk og deltagelse

Inspirationskataloget er baseret på erfaringer, som Nova har opnået gennem et fireårigt projekt om forældresamarbejde og -involvering. Det beskriver nogle af de indsatser, som medarbejderne har særligt gode erfaringer med i forhold til

  • at styrke kommunikationen med forældrene
  • at styrke forældrerollen
  • netværk og deltagelse blandt forældrene.

Socialt Udviklingscenter SUS har gennemført erfaringsopsamlingen fra Novas projekt. Inspirationskataloget er udarbejdet med afsæt i erfaringsopsamlingen og på baggrund af interviews med forældre og personale i Nova samt projektets styregruppe.


 

Signe Groth Andersson, Birgitte Bækgaard Brasch og Amalie Utzon – i samarbejde med Greve Kommune og daginstitutionen Nova: Nye veje til forældresamarbejde og integration. Et inspirationskatalog om forældreinvolvering og forældre­samarbejde i daginstitutioner, hvor mange børn har forskellige kultur- og sprogbaggrunde.
Socialt Udviklingscenter SUS, 2015. 28 s.

Hent kataloget som pdf.