puslespil-grøn nyhed

Inspiration til kommuner: Tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Nyt materiale med praksisnær inspiration til kommunernes indsats for udsatte børn og unge. Materialet formidler centrale erfaringer fra 19 reference­kommuner, der har været med i Socialstyrelsens Partnerskabs­projekt om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

Skolesocialrådgivere, der er med til at skabe en tidlig og tværgående indsats for børn og unge. Trivselsundersøgelser af alle børn to-tre gange om året. En stafetlog til brug i samarbejdet mellem forskellige fagpersoner. Det er nogle af de konkrete initiativer kommunerne arbejder med for at kvalificere indsatsen for udsatte børn og unge.

En række kommuner har siden 2015 i partnerskab med Socialstyrelsen arbejdet med at omlægge indsatsen for udsatte børn og unge til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Et nyt inspirationsmateriale samler erfaringer og eksempler fra 19 kommuner, der var med i Partnerskabsprojektet som referencekommuner (se boks).

Vi arbejder med skolesocialrådgivere for at skabe en tidlig og tværgående indsats for børn og unge, således at problemerne ikke udvikler sig og vi derved sikrer inklusion i almenområdet.
Familiechef, Kolding Kommune

Fire temaer til inspiration

Inspirationsmaterialet sætter fokus på fire temaer, som flere af kommunerne har valgt at fokusere på i deres arbejde med omlægningen af indsatsen. Det handler om:

  • Bedre, hurtigere, lettere adgang til socialfaglig rådgivning og perspektivering i almenområdet.
  • Fælles modeller til opsporing og refleksion på tværs af organisatoriske enheder og faglige medarbejdergrupper.
  • Tværgående styring og ledelse for at skabe styrket samarbejde på tværs af
    børne-familieområdet, skoleområdet, dagtilbudsområdet og sundhedsplejen.
  • Nye typer tilbud, der kan forebygge eller fungere som supplement til anbringelse.

I materialet udfoldes temaerne med perspektiver og eksempler, der kan give inspiration til andre kommuner, der gerne vil arbejde med at omstille indsatsen på området for udsatte børn og unge.

Hent inspirationsmateriale: Omstilling til tidligere forebyggende og mere effektiv indsats, januar 2018 (pdf)

Indførelsen af Stafetlog kommer til at ændre samarbejdet og det fælles ansvar for børnene. Vi bliver tvunget til at blive tydeligere på bekymringsniveauet også når vi ser det forskelligt. Og så skal det være slut med oplevelsen af, at man ’afleverer’ en sag – man er fælles om den.
Programleder, Nyborg Kommune

Læs også

Der er udgivet en rapport og produceret 4 film baseret på erfaringerne fra de 3 partnerskabskommuner. Læs mere og hent materialerne på Socialstyrelsens hjemmeside.