Inkludigi vr 1. oktober 2018

Digitale teknologier understøtter inklusion i skolen – hent inspiration på inkludigi.dk

Teknologi kan gøre børn mere selvhjulpne og give bedre muligheder for at deltage i klassefællesskabet både fagligt og socialt. Det viser erfaringerne fra projekt Digitale, inkluderende fællesskaber. En ny hjemmeside inkludigi.dk, skal inspirere flere lærere til at bruge teknologi i undervisningen.

Hvordan kan man bruge teknologi til at skabe inkluderende fællesskaber i folkeskolen? Fællesskaber, hvor alle elever har lige muligheder for at være med og deltage både fagligt og socialt?

Det har SUS, sammen med skoler i fem kommuner og med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond arbejdet med i projekt Digitale, inkluderende fællesskaber.

–  Flere børn med støttebehov skal rummes i folkeskolen, og det kan give udfordringer for både elever og lærere. Teknologi er en del af elevernes hverdag og en naturlig del af undervisningen i mange fag. Samtidig sker der i folkeskolen en pædagogisk indsats for at skabe inkluderende fællesskaber. Derfor er det oplagt at kombinere de to og undersøge, hvordan man kan bruge teknologi i det pædagogiske arbejde, siger konsulent og projektleder Villads Bach Petersen fra SUS.

Teknologi brugt pædagogisk giver mange muligheder for at understøtte inkluderende fællesskaber, understreger han:

– Fx kan teknologi give nye muligheder for at deltage bedre i det faglige, nye muligheder for at indgå i relationer til andre og nye muligheder for at blive støttet i forskellige udfordrende situationer.

Virtuel hyttetur og interaktive vejledninger i dansk

Lærere og pædagoger fra otte skoler har gennem et år brugt forskellige teknologier som apps, QR-koder, tablets, virtual reality  og 360 kamera til at udvikle og sammen med eleverne  afprøve digitale løsninger, der matcher elevernes behov.

Hvor skal kommaet stå? På Bakkegårdsskolen i Kolding Kommune bruger de appen Scan How, QR-koder og smartphones til interaktive vejledninger i dansk. Det gør det nemmere at løse opgaver selv, og det giver lærerne mere tid til at hjælpe med det faglige.

På Maglegårdsskolen i Gentofte Kommune hjælper virtual reality til, at alle elever gerne vil med på hyttetur. Ved hjælp af 360 kamera og virtuel reality headsets kan eleverne besøge spejderhytten på forhånd, hvis de fx er utrygge ved at skulle på tur.

På Kulsbjerg Skole i Vordingborg bruger de virtuelle verdener til at arbejde med konflikter. Eleverne bruger Minecraft på iPads og rollespil i den virkelige verden til social inklusion.

Det kan teknologien

Erfaringerne på tværs af skolerne er, at:

Teknologi kan skabe nye muligheder for at deltage fagligt og socialt. Fx kan teknologiens mange virkemidler som video, lyd og billede og mulighed for gentagelse gøre det nemmere at forstå faglige opgaver eller sociale situationer.

Teknologi kan hindre situationer, der skaber eksklusion. Teknologi kan fx bruges til at understøtte undervisningsparathed ved at gøre elever mere selvstændige.

Teknologi kan frigive ressourcer for lærere og pædagoger i undervisningen. Man kan bruge teknologi til at rammesætte eller kommunikere opgaver. Det giver læreren mere plads til at hjælpe med det faglige – frem for at give instruktioner om, hvad eleverne skal gøre.

inkludigi.dk – ny hjemmeside med inspiration

De gode erfaringer fra projektet skal nu bredes ud til lærere over hele landet, der har lyst til at prøve kræfter med digitale løsninger. Det skal en ny hjemmeside inkludigi.dk hjælpe med.

På siden kan man hente inspiration til at arbejde med teknologi i undervisningen.  Mød nogle af de lærere, der har været med i projektet, og hør om deres erfaringer. Find løsninger og cases, og hent kom godt i gang-guiden, som kan hjælper til at udvikle egne digitale, inkluderende løsninger.

Otte skoler fra Vordingborg, Kolding, Billund, Lejre og Gentofte Kommuner har arbejdet med at udvikle og afprøve digitale løsninger i det toårige udviklingsprojekt Digitale, inkluderende fællesskaber. Projektet var støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Resultaterne fra projektet præsenteres på en konference om teknologi og inklusion i Odense den 2. oktober