Inkludigi-3Z Kulsbjerg Skole Vordingborg 23. januar 2019

Lær at bruge digitale teknologier til at understøtte inklusion i folkeskolen

Kom på - gratis - kursus og få inspiration til at bruge digitale teknologier til at skabe bedre faglige og sociale fællesskaber for alle elever.

På Kulsbjerg Skole i Vordingborg bruger de virtuelle verdener til at arbejde med konflikter. På Maglegårdsskolen i Gentofte hjælper virtual reality til, at alle elever kommer på hyttetur. Og på Bakkegårdsskolen i Kolding bruger de appen Scan How, QR-koder og smartphones til interaktive vejledninger i dansk.

Digitale teknologier som apps, QR-koder, 360 kamera og virtual reality kan være med til at give børn en bedre skolegang. Teknologierne kan gøre eleverne mere selvhjulpne, give nye muligheder for at deltage både fagligt og socialt og frigive ressourcer hos lærere i undervisningen. Det er erfaringen fra Inkludigi-projektet, hvor lærere og pædagoger fra otte skoler har udviklet og afprøvet digitale løsninger med det formål at understøtte inkluderende fællesskaber.

Kom på kursus i at bruge digitale teknologier

SUS og Unge Uddannelsescenter holder i foråret 4 kurser for at sprede projektets viden til flere lærere og pædagoger. Kurset giver dig viden og redskaber til, hvordan du kan bruge digitale teknologier til at understøtte inklusion i din klasse.

På kurset får du:

  • Viden om, hvilke behov digitale teknologier kan imødekomme hos eleverne.
  • Forståelse for forskellige måder teknologi kan anvendes til at understøtte inklusion.
  • Inspiration fra afprøvede digitale løsninger, som bruges nu i folkeskolen.
  • Praktisk erfaring med Inkludigis designmodel til at lave din egen digitale løsning med appen Scan How.
  • Din egen digitale løsning med hjem, som du kan bruge med dine elever.
  • Hands-on erfaring med Scan How, der fungerer på både Android og iOS.

Kurset er rettet mod lærere og skolepædagoger. For at deltage skal du arbejde på en folkeskole. Du skal tage en tablet/smartphone med og downloade appen Scan How gratis fra Appstore eller Google Play.

Det praktiske

Vi holder 2 kurser i foråret.

23. april 2019 i Bagsværd

10. maj 2019 i Aalborg

Det er gratis at deltage. Tilmeld dig her

Læs  mere om Inkludigi-projektet

Hent inspiration på inkludigi.dk