Inkludigi matematik ARRANGEMENT

Inkluderende fællesskaber: Få inspiration til at bruge teknologi i undervisningen og det pædagogiske arbejde

Teknologi kan skabe nye muligheder for at deltage fagligt og socialt i klassefællesskabet i skolen. Kom til gratis konference den 2. oktober og hør mere om, hvorfor og hvordan.

På Bakkegårdsskolen i Kolding bruger de appen Scanhow og QR-koder i  matematikundervisningen. På Kulsbjerg Skole i Vordingborg er tablets og computerspillet Minecraft med til at lære eleverne konflikthåndtering. Og på Maglegårdsskolen i Gentofte kommer eleverne på virtuel hyttetur ved hjælp af 360 kamera og virtual reality headsets.

Lærere og pædagoger på de tre skoler har det seneste år undersøgt og arbejdet med, hvordan teknologi kan skabe inkluderende fællesskaber i skolen. Fællesskaber, hvor alle elever har lige muligheder for at være med og for at deltage både fagligt og socialt.

Digitale, inkluderende fællesskaber

Teknologi er et vilkår i elevernes hverdag og en naturlig del af undervisningen i mange fag. Samtidig sker der i folkeskolen en pædagogisk indsats for at skabe inkluderende fællesskaber. Derfor er det oplagt at undersøge, hvordan man kan bruge teknologi i det pædagogiske arbejde. Det har SUS gjort i projekt Digitale, inkluderende fællesskaber, i samarbejde med skoler i fem kommuner.

Erfaringerne fra projektet er, at teknologi kan bruges til at skabe nye mulighed for at deltage fagligt og socialt fx ved at bruge teknologiens mange virkemidler som video, lyd og billede og muligheder for gentagelse. Teknologien kan gøre det nemmere at forstå faglige opgaver eller sociale situationer. Man kan hindre situationer, der skaber eksklusion, fx ved at bruge teknologi til at understøtte undervisningsparathed ved at gøre eleverne mere selvstændige. Teknologien kan også være med til at frigive ressourcer for lærere og pædagoger, så de får mere tid til faglig hjælp fremfor instruktion.

Inkludigikonference om teknologi til inklusion i folkeskolen

Hør mere om projektet og erfaringerne, når SUS den 2. oktober 2018 inviterer til gratis konference Inkludigi: IT til inklusion i folkeskolen i Odense. Der er oplæg fra forskere, fagpersoner og lærere samt workshops, hvor du selv kan prøve forskellige teknologier.

Se programmet og tilmeld dig her.

Der er også en hjemmeside på trapperne – www.inkludigi.dk – med inspiration og værktøjer, til at komme godt i gang med at bruge teknologi i skolen.

Projekt Digitale, inkluderende fællesskaber er gennemført i samarbejde med Vordingborg, Kolding, Lejre, Gentofte og Billund Kommuner. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.