Dobbeltbelastning screening nyhed

Kortlægning: Lovende Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Mange botilbud og boformer for hjemløse efterspørger metoder til at hjælpe borgere med dobbeltbelastning. En ny kortlægning fra SUS peger på tre lovende indsatser.

Mere end hver tredje beboer på botilbud og boformer for hjemløse har både psykiske vanskeligheder og et problemskabende misbrug af alkohol, medicin eller illegale rusmidler. Det viser en kortlægning, som Socialt Udviklingscenter SUS i samarbejde med Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstaden har gennemført for Socialstyrelsen.

Kortlægningen viser også, at mange botilbud og boformer (40 pct.) efterspørger kompetencer og metoder til at hjælpe borgerne.

Tre lovende indsatser

SUS har på baggrund af en screening af området identificeret tre lovende indsatser, der på hver deres måde håndterer nogle af de problemstillinger, som fylder særligt i arbejdet med borgerne.

  • Tværgående samarbejdsindsats.
  • Helhedsorienteret indsats med afsæt i housing first og harm reduction.
  • Et særligt dobbeltdiagnoseteam og motiverende samtale.

Fælles for de tre indsatser er, at de recovery-orienterede og har fokus på motivation og harm reduction. Og at borgerne bliver set og hørt som mennesker, som man kan indgå i konstruktive relationer med – på trods af misbruget. Indsatserne beskrives nærmere i rapporten fra screeningen.

Kortlægningens formål

Formålet med kortlægningen er at indkredse aktuel lovende praksis og vurdere, om der er grundlag for at videreudvikle udvalgte indsatser til målgruppen.

Kortlægningen kan anvendes af beslutningstagere, udviklingskonsulenter og fagprofessionelle, der ønsker viden om og inspiration til arbejdet med borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug.

Hent rapporten (pdf): Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug. Screening af indsatser på botilbud og boformer for hjemløse.