boliglivibalance-622x434 25. januar 2016 Illustration fra idekataloget på www.boliglivibalance.dk

Hvad nu hvis .... vi tænkte nyt i udsatte boligområder

Hvad skal der til for at gøre udsatte boligområder til bæredygtige lokalsamfund? Projektet Boligliv i balance er på jagt efter forandringskraften i de udsatte boligområder. Et nyt elektronisk idekatalog, som SUS har bidraget til, kan inspirere til nytænkning.

Hvad nu, hvis drift og udvikling af boligområderne blev vejen ind på arbejdsmarkedet for socialt udsatte?
Hvad nu, hvis alle foregående led i institutionskæden blev belønnet, hver gang et barn kom videre på næste trin?
Hvad nu, hvis forældre kunne hjælpe hinanden med at være gode forældre?

Sådan lyder nogle af ideerne i et nyt digitalt inspirationskatalog fra Realdania, som SUS har været med til at udvikle.

Fysiske, sociale og organisatoriske vilkår

Der er mange gode indsatser i boligområderne, men alligevel er der fortsat en række boligområder rundt om i Danmark, der oplever problemer. Med projektet Boligliv i balance afsøger Realdania forandringskraften i de udsatte boligområder.

Tre rådgiverteams med forskellige faglige specialer har med afsæt i boligområderne Vollsmose i Odense og Værebro Park i Gladsaxe undersøgt det komplekse samspil mellem udsatte boligområders fysiske, sociale og organisatoriske vilkår.

31 ideer og 6 scenarier

De tre teams har både arbejdet i dybden med deres eget fagområde og inspireret hinanden i udviklingen af 31 ideer og 6 scenarier, som præsenteres i idekataloget. Ideer og scenarier spænder vidt. De handler om rammevilkår på samfundsniveau, om udvikling på områdeniveau og om livskvalitet for den enkelte beboer.

Håbet er, at ideerne kan inspirere politikere, kommuner, boligorganisationer, afdelingsbestyrelser og beboere til nytænkning og blive afsæt for en øget fælles indsats for at skabe varig positiv udvikling i udsatte boligområder.

Gå til inspirationskataloget
Læs mere om Boligliv i balance på Realdanias hjemmeside