Covid19 lukket nyhed

Hvad kan vi lære af COVID-19-nedlukningen? Vi har brug for dine erfaringer

Slås du med psykiske vanskeligheder, eller arbejder du i psykiatrien eller socialpsykiatrien? Har du oplevet overraskende styrker, muligheder eller trivsel hos dig selv eller andre, mens Danmark har været lukket ned pga. COVID-19? Vil du dele din historie med os?

De seneste måneder, hvor Danmark har været lukket ned, har været vanskelig og krisefyldt for mange. Men mange har også oplevet ro, styrke og nye muligheder. Foreningen Outsideren lavede for nylig en lille undersøgelse af psykisk sårbarhed under corona-krisen. Den viste, at erfaringer med psykiske kriser kan have været en styrke under COVID-19-nedlukningen, og at nedlukningen af de offentlige systemer – fx jobcentret – har været godt for nogle. På samme måde beretter nogle professionelle om en hverdag med større trivsel og en bedre relation med borgerne som følge af den ændrede hverdag under COVID-19.

Derfor er vi i Socialt Udviklingscenter SUS og Outsideren blevet nysgerrige: Kan vi lære noget af disse overraskende fortællinger, som ikke passer ind i det generelle billede af nedlukningen som krisefyldt? Og kan læringen bruges til at nytænke det ’vi plejer at gøre’ for at støtte op om trivsel og recovery blandt mennesker, vi normalt ser som ’sårbare’, men som også er så meget andet?

Vil du dele din historie?

Vi vil gerne høre, hvordan du har oplevet COVID-19-nedlukningen. Har du haft oplevelser, som har været overraskende? Måske har du oplevet nye sider af dig selv eller andre? Måske har du oplevet eller set psykisk sårbarhed blive til en styrke? Måske har du set nye muligheder, nye former for hjælp og nye relationer opstå – i dit liv eller i de indsatser, du er en del af? Eller måske har hverdagen under nedlukningen bare passet dig godt?

Har du en historie du vil dele med os? Så skriv den til
Stine Kaastrup Laustsen på skl@sus.dk (maks. en halv side) senest 1. juli.

Vi kommer dele fortællingerne i anonymiserede versioner og bruge dem til læring og nytænkning. De vil blive formidlet til inspiration for andre, og de vil blive brugt på workshops for brugere, medarbejdere m.fl. Hvis du eller andre kan genkendes i din fortælling, kontakter vi dig, så vi sammen kan gøre den anonym.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
chefkonsulent Agnete Neidel på tlf. 2972 6818.

Hent som pdf