Hjemløse og ikke-hjemløse skal bo sammen i Storbylandsbyen i Aarhus

Så skete det. Den 26. september vedtog byrådet i Aarhus at bygge Storbylandsbyen.

Ideen med Storbylandsbyen er at etablere et boligområde – et levemiljø – hvor hjemløse, socialt udsatte mennesker og mere ressourcestærke bor sammen.

Storbylandsbyen hviler på ideen om ‘omvendt integration’. Det går ud på at bringe forskellige mennesker med forskellige ressourcer sammen, og på den måde etablere et socialt, funktionelt og bæredygtigt boligmiljø. Et miljø, der fremmer social inklusion.

Træhuse med mulighed for selvbyg

Storbylandsbyen skal bygges ved Tilst nord for Aarhus. Den kommer til at bestå af 40 mindre almene lejeboliger og et fælleshus. Husene bliver bygget i træ, og tanken er, at lejerne senere kan bygge videre på dem, hvis de har lyst. Boligerne forventes at være klar sidst i 2013. Det er planen, at der skal tilknyttes sociale viceværter det første år.

12 år undervejs

Socialt Udviklingscenter SUS fik ideen til storbylandsbyen for 12 år siden. Siden har vi arbejdet på at realisere den i tæt samarbejde med Aarhus Kommune og Andelsboligforeningen Alboa. Allerede i 2001 godkendte byrådet Storbylandsbyen, men realiseringen er flere gange faldet til jorden på grund af økonomi. Aarhus Kommune har nu indgået en aftale med Østjysk Boligadministration, der bliver bygherre på Storbylandsbyen.

En social opfindelse

Som forsøgsbyggeri er Storbylandsbyen unik. Det er første gang i Danmark, at princippet om omvendt integration bruges i forsøget på at etablere et bæredygtigt boligområde, hvor den overvejende del af beboerne er tidligere hjemløse. På den måde er Storbylandsbyen en ’social opfindelse’.

Arbejdet med at udvikle Storbylandsbyen har gennem årene været støttet af Helsefonden.

Hvis du er interesseret i historien om Storbylandsbyen og tankerne bag, så læs artiklen Storbylandsbyen – en social opfindelse fra SUS’ jubilæumsavis 2002.

Kontakt:

[kontakt bj]