Grunge Flag Of Greenland 8. november 2016

Find viden om socialt udsatte grønlændere på Socialstyrelsens nye emneside

Socialstyrelsen har samlet viden om socialt udsatte grønlændere i et nyt emneområde på Socialstyrelsen.dk. Materialet på siden er indsamlet og udviklet af SUS i forbindelse med 'Strategien for socialt udsatte grønlændere'.

Der bor knap 15.000 grønlændere i Danmark. Mange af dem klarer sig godt, men en relativt stor gruppe har mangeartede og komplekse problemstillinger med fx arbejdsløshed , hjemløshed og misbrug. Problemer, der kalder på en koordineret indsats på tværs af fagligheder og sektorer.

Samarbejdsmodel og erfainger fra de store byer

Socialstyrelsen har nu samlet noget af den nyeste viden og de nyeste erfaringer om socialt udsatte grønlændere i et nyt emneområde på Socialstyrelsen.dk.

Siden præsenterer blandt andet en samarbejdsmodel. Modellen giver både en ramme for det overordnede samarbejde om udsatte grønlændere og for håndteringen af konkrete borgerforløb. Særligt centralt for samarbejdsmodellen er en tovholderfunktion, der bruges i koordineringen af borgersager.

På hjemmesiden findes også korte beskrivelser af en række storbyers erfaringer med at videreudvikle deres indsatser til herboende grønlændere. Organisatorisk og i forhold til specifikke målgrupper som børnefamilier og nytilkomne eller problemstillinger som hjemløshed og misbrug.

Endelig præsenterer hjemmesiden en introduktion til området og guider til yderligere viden.

Udviklet af SUS

Materialet på den nye emneside om udsatte grønlændere er udviklet og indsamlet af Socialt Udviklingscenter SUS for Socialstyrelsen. Det er sket i forbindelse med ‘Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark’, der kører på sit sidste år i landets fem største byer, København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

Strategien er finansieret af satspuljemidler og har som mål at sikre en bedre inklusion af socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Socialstyrelsen vil senere udvide emnesiden med andet materiale.

Gå til Socialstyrelsens emneside om socialt udsatte grønlændere
Gå til samarbejdsmodellen for indsatser til udsatte grønlændere