arbejdspladslaboratorium2019-1208x575 6. oktober 2019

Gratis udviklingsforløb om vold uden for arbejdstid

Vold, trusler og chikane uden for arbejdstiden har fået ekstra opmærksomhed blandt andet på grund af af nye regler på området, der trådte i kraft i 2016. De betyder, at arbejdsgiveren nu også har pligt til at sikre, at medarbejdere ikke udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

SUS’ projekt Vold som Udtryksform etablerer i efteråret et arbejdspladslaboratorium for ledere/afdelingsledere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker inspiration og støtte til at udvikle og arbejde med at forebygge og håndtere chikane, trusler og vold i fritiden.

Det er gratis at deltage i udviklingsforløbet, der finder sted på og mellem fire samlinger. Start 26.-27. november 2019. Ansøgningsfrist 15. oktober.