arbejdspladslaboratorium-uden-for-fast-arbjdsplads-622x398 28. juni 2016

Gratis udviklingsforløb: Forebyggelse af trusler og vold, når arbejdet foregår ude

Vold som Udtryksform inviterer ledere, tillidsvalgte og medarbejdere fra 12 arbejdspladser til at indgå i et arbejdspladslaboratorium – et 10 måneders udviklingsforløb med fokus på forebyggelse af konflikter og vold, når arbejdet foregår ude. Start november 2016.

Mange ansatte i social- og sundhedssektoren arbejder uden for faste arbejdspladser. Ofte arbejder man alene – med begrænsede muligheder for støtte og sparring fra kolleger – og uden den umiddelbare tryghed som en matrikelfast arbejdsplads typisk repræsenterer. Det stiller særlige krav til ledere og medarbejdere.

Vold som Udtryksform inviterer nu ledere, tillidsvalgte og medarbejdere fra 12 arbejdspladser til at indgå i et arbejdspladslaboratorium – et udviklingsforløb – med fokus på forebyggelse af konflikter og vold, når arbejdet foregår ude.

Arbejdspladslaboratoriet finder sted fra november 2016 til september 2017.

Metoder og værktøjer

I forløbet vil vi udvikle og afprøve metoder, værktøjer og tilgange til identifikation, forebyggelse og håndtering af trusler og vold. Målet er at skabe et arbejdsmiljø uden trusler og vold og at sikre borgerne en god service. Resultaterne fra udviklingsarbejdet formidles til andre arbejdspladser.

Det tilbyder vi

 • Erfaringsudveksling og udviklingsarbejde på en to dages samling den 21.-22. november 2016 på Munkebjerg Hotel ved Vejle
 • Fortsat erfaringsudveksling og udviklingsarbejde på tre samlinger (enkeltdage) med to til tre måneders mellemrum, på et centralt sted i Danmark
 • Mulighed for rådgivning og sparring undervejs
 • Formidling af metoder, tilgange og andre erfaringer fra udviklingsarbejdet, fx i form af artikler, filmklip eller via web
 • Gratis deltagelse.

Det forventer vi

 • Hver arbejdsplads deltager med to ansatte (afdelingsledere, tillidsvalgte, medarbejdere)
 • Deltagerne tager aktivt del i udviklingsarbejdet under hele forløbet
 • Deltagerne afprøver elementer fra udviklingsarbejdet på egen arbejdsplads/i egen praksis, mellem samlingerne
 • Deltagerne har lyst til at dele erfaringer med voldsforebyggelse og er villige til at indgå i 
formidlingsarbejdet
 • Arbejdspladserne svarer på et mindre spørgeskema om voldsforekomst, udfordringer med konflikter m.m.
 • Arbejdspladserne betaler for transport til samlingerne – og for eventuel vikardækning

Vil i være med 


Ønsker I at være med i arbejdspladslaboratoriet, så send en mail til Bjarne Møller bm@sus.dk senest den 15. september.

Af mailen skal fremgå:

 • Kontaktoplysninger (navne og titler på begge deltagere, arbejdsplads samt tlf. og mail til begge)
 • Kort beskrivelse af jeres motivation og interesse for at deltage i forløbet.

Skriv også et par linjer om jeres arbejdsmiljøudfordringer i relation til forebyggelse af konflikter, trusler og vold.

I får svar på, om I er udvalgt til at være med, senest den 23.september.

Hent invitation som pdf.

Læs mere om Vold som Udtryksforms tidligere arbejdspladslaboratorier på www.voldsomudtryksform.dk