suserne2019-2 16. januar 2019

Nyt år – nye løsninger – nye samarbejder

Fra Socialt Udviklingscenter SUS ønsker vi rigtig godt nytår.

Vi er gået ind i et nyt spændende år, hvor vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med at skabe nye, innovative og løsninger for og med mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning – på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.

2019 byder blandt andet på:

  • Et nyt stort projekt ‘Opgang til Opgang’. Sammen med Aarhus Kommune skal vi i Gellerupparken udforske potentialet i en ny beskæftigelsesindsats for udsatte familier.
  • Socialstyrelsen har bedt os lave en screening af mennesker med dobbeltdiagnoser og afdække lovende praksis på feltet.
  • Sammen med Bikubenfonden sætter vi fokus på unge anbragte og hjemløshed, vi samler i foråret en gruppe unge til en fortælleweekend for at komme i dybden med deres egne erfaringer.
  • På Bornholm arbejder vi sammen med Bornholms Regionskommune om indsatsen De små børns Bornholm, der skal forbedre børns livschancer. Her bidrager vi blandt andet med social labs, hvor vi indsamler historier og perspektiver på udfordringerne set fra børn og familiers egen synsvinkel.
  • Vi har også fortsat stort fokus på at forebygge vold på arbejdspladser landet over og skabe trivsel og tryghed for medarbejdere og borgere.

Ser frem til samarbejdet

Som ny direktør ser jeg, sammen med alle de gode medarbejdere i SUS, frem til et godt samarbejde med borgere og med SUS’ eksisterende og kommende samarbejdspartnere i kommuner, organisationer, styrelser, ministerier og fonde. Jeg glæder mig meget til samarbejdet om at fremme mulighederne for et godt liv for mennesker i en svær livssituation.

Læs mere om SUS’ arbejde med sociale eksperimenter, relationel velfærd, collective impact, voldsforebyggelse, civilsamfund og frivillighed, forebyggelse og tidlig indsats her på hjemmesiden  – og kontakt os meget gerne for et muligt samarbejde.

Vibeke Normann Andersen
direktør