Glædelig jul og fire julechecks fra SUS

Per Holm SUS-NytI SUS har vi en herlig juletradition. I stedet for at sende julekort til vores samarbejdspartnere udskriver vi julechecks. Fire checks af 5.000 kroner til personer eller organisationer, der gør en forskel for socialt udsatte børn og voksne.

I år bad vi som noget nyt vores samarbejdspartnere og ’følgere’ på Facebook og LinkedIn komme med forslag til, hvem der skulle have en ekstra julehilsen. Det kom der mange gode bud på – tak for dem.

Og her er de så – de fire gode mennesker og organisationer, vi har sendt en julecheck til i år.
Svend Bladt Jensen fra Baglandet i Vejle – mødested og rådgivning for tidligere anbragte unge
Linie 14 – værested for clean misbrugere
Sabaah – forening for homo-, bi- og transkønnede med anden etnisk baggrund end dansk
Foreningen SPOR – bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelt misbrug.

Læs mere om de fire og deres arbejde nedenfor.

Med det vil jeg ønske glædelig jul og godt nytår fra alle i SUS. Vi glæder os til at tage hul på 2014 og fortsætte arbejdet sammen med  gamle og nye samarbejdspartnere.

Per Holm
Direktør

 


JULECHECK #1 – SVEND BLADT JENSEN, BAGLANDET I VEJLE

Julecheck Baglandet SUS-Nyt

I Baglandet tanker man tryghed og tillid

– En julecheck – sikke en dejlig nyhed!, lyder det fra Svend Bladt Jensen. – Vi er lidt i knæ økonomisk, nu får vi alligevel råd til at holde vores juletradition i hævd og gå ud at spise og en tur i biffen med baglænderne den 30. december.

’Baglænderne’ er de unge, der hver dag kommer i mødestedet og rådgivningstilbuddet Baglandet i Vejle. De har det til fælles, at de har været anbragt uden for hjemmet. Og de slås ofte med lidt af hvert.

– Mange er ensomme, og mange føler sig ikke som ligeværdige samfundsborgere. De føler ikke, at deres stemme tæller, fortæller Svend Bladt Jensen, leder af Baglandet og selv tidligere anbragt.

– Noget af det allersværeste for tidligere anbragte er at føle, at de hører til. For mange er Baglandet en slags familie. Her er der pause. Nogle af drengene falder simpelthen i søvn hen over bordet omgivet af trygge lyde. Jeg kender det fra mig selv, når jeg kommer hjem til mine plejeforældre. Baglandet er et helle – et sted, hvor man kan tanke tryghed og tillid.

Herre i eget liv

Baglandet er også et sted, hvor man kan få noget til at ske. Ud over at mødes med andre kan man få personlige samtaler, praktisk hjælp og en bisidder med til møder i kommunen mv.

– Baglandet er et frivilligt tilbud. De unge kommer, fordi de har lyst, ikke fordi de skal – det betyder meget. Vores fornemste opgave er at hjælpe med at afklare valgmuligheder og konsekvenser. De unge er selv herre i deres liv og skal selv tage konsekvenserne af deres valg. Vi er med til at få noget til at flytte sig, fordi de mærker, at det hjælper at bede om hjælp. Måske er det første gang, de bliver hørt uden en løftet pegefinger, siger Svend Bladt Jensen.

vejle.baglandet.org

 


JULECHECK #2 – VÆRESTEDET LINIE 14

Julecheck Linie14 SUS-Nyt

Linie 14 – en social træningsbane

Ingen venner, ingen bolig og ingen penge. Sådan ser det ud for en del af de tidligere misbrugere, der kommer i værestedet Linie 14 på Nørrebro.

De kommer her for at møde andre, der også har sagt farvel til misbruget og ønsker støtte til at holde fast i det.

– Det er svært at holde sig clean, for mange gange består den tidligere omgangskreds også af misbrugere. Derfor er det vigtigt, at folk, der fx lige er stoppet med et misbrug, har et sted at komme, hvor de ikke møder andre ’skæve’ folk. Mange kommer i Linie 14 for at få nye kontakter, forklarer værestedets leder Michael Willesen, som ser Linie 14 som et ’socialt træningslokale’ eller efterværn, der kan være med til at forebygge tilbagefald efter behandling.

Jul i værestedet

Mellem 50 og 75 mennesker bruger værestedet hver dag.  Her er aktiviteter, daglige NA-møder (anonyme narkomaner)  og selvhjælpsgrupper, og der er tilknyttet en frivillig socialrådgiver. De fleste af medarbejderne i værestedet er frivillige.

– Vi har eksisteret siden 1995, og det bliver sværere og sværere at få økonomien til at hænge sammen.
Så julechecken falder på et tørt sted, siger Michael Willesen. Pengene skal bruges til at jule for:

– Vi holder juleaften sammen med Blågårds Kirke. Først er der julemiddag i kirken, og bagefter hygger vi os i værestedet. Vi slutter aftenen med at holde NA-møde fra midnat til klokken 01, det er en fast tradition.


JULECHECK #3 – FORENINGEN SABAAH

Julecheck Sabaah SUS-Nyt

En ny begyndelse med Sabaah

Det arabiske ord Sabaah betyder ”ny dag”, ”morgen” eller ”ny begyndelse”.  Sabaah er også navnet på en forening, der arbejder for at skabe bedre vilkår for homo-, bi- og transkønnede med anden etnisk baggrund end dansk.

– Det er fortsat en udfordring at have en anden seksualitet end majoriteten. Hvis man kommer fra en kultur, hvor sex og kærlighed hører til i et heteroseksuelt ægteskab, kan det være svært at være homo-, bi- eller transkønnet. Mange både unge og ældre kæmper med deres identitet og mangler nogen at spejle sig i, fortæller Fahad Saeed, der er kommunikationsansvarlig i Sabaah.

Nyt lydudstyr til cafeen

Sabaah arbejder både socialt, kulturelt og politisk:

-Socialt arbejder vi med at skabe et safe place, et sikkert rum for målgruppen. Helt konkret i form af cafeaftener og fester, hvor man kan møde ligesindede. Kulturelt holder vi foredrag, arrangerer debatmøder og deltager i samfundsdebatten for at bryde tabuer og rykke ved normer om køn og seksualitet. Og politisk arbejder vi for at påvirke beslutningstagerne, siger Fahad Saeed.

Sabaah har eksisteret siden 2006, og ligesom mange andre frivillige foreninger mærker de, at økonomien  strammer til:

– Vi har færre penge til vores sociale aktiviteter i år, så vi er meget glade for julechecken – tak for den! Vi vil gerne bruge pengene til sociale aktiviteter i cafeen – måske til et nyt lydudstyr, siger Fahad Saheed.

www.sabaah.dk

 


JULECHECK #4 – FORENINGEN SPOR

Julecheck Spor SUS-Nyt

Problemerne går ikke væk, selvom børnene bliver voksne

– Det er, som om børnene bliver usynlige, når de fylder 18! Sådan siger Anne Christensen, formand i foreningen SPOR, som arbejder for at synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

– At aftabuisere er nødvendigt for, at der kan ske en forandring. Seksuelle overgreb mod børn er stadig et tabu, og børnenes problemer går ikke væk, selvom de bliver voksne. Faktisk er det kun 10-20 % af børnene, der får hjælp, resten bærer både fysiske og psykiske problemer med ind i voksenlivet. Mange har fx vanskeligt ved at skabe relationer til andre, og mange har svært ved at indgå på arbejdsmarkedet, siger Anne Christensen.

For at skabe mere åbenhed om seksuelle overgreb og de alvorlige følger overgrebene har, arrangerer SPOR blandt andet synlighedsdag i København og Aalborg. De arbejder politisk for at påvirke lovgivningen. Og de understøtter, at medlemmerne kan danne netværk.

Synlighedsdage og cafemøder

– Mange isolerer sig, og det kan være en kæmpe hjælp at komme ud og møde andre ligestillede. Vi holder cafemøder en gang om måneden – p.t. i København. Vi arbejder for, at det kan brede sig til andre byer også.  Det er åbne arrangementer, hvor alle kan komme og høre oplæg og stille spørgsmål, fortæller Anne Christensen.

Og her kan julechecken fra SUS gøre en forskel:

– Med 5000 kr. kan vi få råd til at hyre professionelle oplægsholdere til cafemøderne. Fagpersoner, der fx kan fortælle om, hvad der sker i kroppen efter et overgreb, og hvordan nervesystemet reagerer. Folk er SÅ sultne efter viden.

landsforeningen-spor.dk