Forundersøgelse om indsatser for sårbare gravide og småbørns­familier

Heart from hands on belly pregnant women - 36 week gravidity

Hvordan styrker man bedst den tidlige forebyggende indsats for sårbare gravide og småbørnsfamilier?
Og hvilke tilbud findes der allerede?

Det er fokus for en forundersøgelse, som SUS p.t. gennemfører med støtte fra Det Obelske Familiefond.

Undersøgelsen skal skabe relevant viden og et solidt fundament for den fremtidige udvikling af koordinerede forebyggende indsatser over for sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark.

Forebyggelse og særlig indsats

Der er stigende fokus på, at det er vigtigt med en forebyggende og tidlig indsats for socialt sårbare børn og familier. Der er mange aktører på området, og kommuner og regioner har – med udgangspunkt i de vejledende retningslinjer – mange forskellige bud på, hvordan tilbud og indsatser kan se ud.

Alle gravide og småbørnsfamilier får tilbud om støtte fra jordemoder og sundhedsplejerske, nogle steder er der også forældrekurser. Desuden er der særlige tilbud til familier, som har behov for ekstra støtte og opbakning i forbindelse med graviditet og forældreskab, men som ikke nødvendigvis er i kontakt med socialforvaltningen og visiteres til tilbud ad den vej.

Brug for samlet overblik og fælles retning

P.t. er der ikke en samlet oversigt over de mange særlige indsatser og tilbud til denne sårbare målgruppe. Og der er ikke nødvendigvis i praksis en fælles retning og et koordineret samarbejde og videndeling i den forebyggende og tidlige indsats på tværs af regioner og kommuner.

Forundersøgelsen vil dels skabe overblik over eksisterende tilbud, dels komme med ideer til en forbedret koordineret forebyggende indsats.

Kontakt

[kontakt thm]