B08126617 24. maj 2018

Forskere og praktikere: Derfor skal fædrene mere på banen

Tre film om far som ressource i sårbare småbørnsfamilier.

Hvorfor er det så vigtigt med gode far-barn-relationer i sårbare småbørnsfamilier? Og hvordan bliver vi bedre til at involvere fædrene mere, blandt andet i kommunens sundhedsplejeindsats? Det fortæller forskere og praktikere om i tre korte film.

Filmene er produceret af Center for Børneliv i forbindelse med udviklingsprojektet Fædre på Forkant. I projektet skal Ringsted, Thisted og Frederiksberg  Kommuner udvikle og afprøve et nyt koncept for fædregrupper til fædre i sårbare småbørnsfamilier. Projektet bygger videre på erfaringerne fra et tidligere projekt Til Gavn for Barnet.

Nyt fokus på fædre

Svend Aage Madsen er psykolog på Rigshospitalet og forsker i fædre og fødselsdepressioner. Han fortæller, at der i forskningen og sundhedsvæsenet er sket en udvikling i synet på fædre. Hvor man tidligere så fædre som perifære og sekundære omsorgspersoner, ses de nu i stigende grad som ligeværdige forældre, der ligesom mødrene kan udvikle stærke og intime relationer til deres børn – og som udgør en afgørende ressource i barnets opvækst og udvikling.

Hvis barnet har en far, der er nærværende, og en mor, der er nærværende. Så har det bare dobbelt op.
Svend Aage Madsen

Det har været en øjenåbner

For de ledende sundhedsplejersker i Thisted, Ringsted og Frederiksberg Kommuner har det nye fokus på fædre i deres arbejde har været en øjenåbner. Det fortæller de om i filmen her. Ligesom de fortæller om, hvordan de har tænkt sig at gøre endnu mere for at inddrage fædre i kommunernes tilbud i fremtiden:

Hvad siger forskningen?

Forskningen viser, at det kan have store konsekvenser for børn senere i livet, hvis vi ikke sørger for at styrke fædres involvering i børneomsorgen og deres selvstændighed i faderrollen.

Centerleder Ida Storm fra Center for Børneliv gennemgår den danske og internationale forskning i sårbare far-barn-relationer og virksomme fædreindsatser. Center for Børneliv har udarbejdet et lettilgængeligt forskningsreview om sårbare far-barn-relationer.

Det er på tværs af sociale lag, at fædre gerne vil engagere sig i dag.
Ida Storm, centerleder, Center for Børneliv

Om Fædre på Forkant

Fædre på Forkant er sat i gang at Socialt Udviklingscenter SUS med støtte fra Det Obelske Familiefond. Projektet gennemføres i samarbejde med Ringsted, Thisted og Frederiksberg Kommuner. Det bygger ovenpå erfaringerne fra  det tidligere projekt Til Gavn for Barnet, som handlede om at blive klogere på, hvordan vi kan styrke far-barn-relationen i sårbare familier ved at øge fædrenes involvering i tilbud fra kommuner og frivillige organisationer.

Læs mere i temahæftet Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier