Forebyggelsespakke-vold-botilbud-VSU 23. januar 2019

Forebyg vold med praksisfortællinger - ny forebyggelsespakke til botilbud

Arbejdstilsynet har lanceret en ny forebyggelsespakke, som skal hjælpe medarbejdere og ledelse på botilbud og boformer for hjemløse med at sætte systematisk fokus på at forebygge vold. Pakken tager afsæt i metoden praksisfortællinger.

En ny forebyggelsespakke skal hjælpe medarbejdere og ledelse på botilbud med at sætte systematisk fokus på at forebygge vold. Så botilbuddene holder fast i de elementer i forebyggelsen, der fungerer godt og udvikler de områder, hvor der er mangler.

Forebyggelsespakken indeholder en procesbeskrivelse, der gør det nemt for botilbud og medarbejdere at gennemføre den på egen hånd. Gennem fortællinger skal medarbejdere og ledelse i fælleskab finde løsninger, der sætter fokus på forebyggelse af vold.

Vælger selv fokus

Botilbuddene vælger selv, hvilken del af voldsforebyggelsen de vil sætte fokus på – det kan fx være alenearbejde. På baggrund af en fælles dialog og videndeling udvikler deltagerne nye forslag til tiltag – fx klare retningslinjer for, hvornår det er sikkert at være alene med en borger. Alle botilbud uanset størrelse kan gennemføre forebyggelsespakken.

Forebyggelsespakken er udviklet af Arbejdstilsynet i dialog med arbejdsmarkedets parter, Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter SUS.

Forebyggelsespakken er en del af Folketingets handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Den er desuden et supplement til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder, som er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Download forebyggelsespakken her.