Skærmbillede 2019-05-27 kl. 15.49.17 24. maj 2019

Forandring mod livskvalitet - SUS' årsberetning 2018

I SUS arbejder vi med at skabe positive forandringer for mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning. Vi beskæftiger os med mennesker i alle livets faser – fra barn til ældre – og med de mange dimensioner, som er afsættet for at skabe et godt og meningsfuldt liv på trods af eventuelle udfordringer. I årsberetningen for 2018 præsenterer vi nogle nedslag fra året der gik.

Børneliv

Alle børn har ret til et godt børneliv. I 2018 satte vi bl.a. gang i De små børns Bornholm, en indsats, som skal sikre alle børn på øen bedst mulige livschancer. Og vi arbejdede videre med collective impact-indsatser der skal være med til at skabe bedre livsvilkår og trivsel for børn i Lejre, Helsingør og Esbjerg Kommuner.

Ungeliv

I ungelivet er det også vigtigt at trives og høre til. Vi er særligt optaget af at gøre unge til vidensaktører og inddrage deres erfaringer i indsatser og tilbud. Det har vi blandt andet arbejdet med i projekt Investering i efterværn, og det har vi fokus på i et nyt projekt om unge anbragte og hjemløshed sammen med Bikubenfonden.

Digitalt liv

Det digitale liv er for os alle. I 2018 arbejdede vi, sammen med en række kommuner, med teknologi som redskab til inklusion i skolen og SFO’en. Og vi var med til at sætte gang i en stor kampagne, #hackhadet hvor unge over hele landet udviklede ideer til, hvordan vi kan dæmme op for had og vold på sociale medier.

Arbejdsliv

Det gode arbejdsliv for professionelle er et mangeårigt fokus i SUS. Også i 2018 har vi haft intensivt fokus på at forebygge konflikter og vold og skabe trivsel og tryghed for både ansatte og borgere i botilbud, på skoler, i ældrecentre mv. Vi går også nye veje på beskæftigelsesområdet. I det forgangne år sluttede vi projekt Langtidsledige tager teten, hvor vi sammen med Aarhus Kommune har eksperimenteret med borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen.

Bolig- og fritidsliv

Sidst men ikke mindst er vi optaget af det gode bolig- og fritidsliv. Det handler om at skabe bæredygtige boligområder og lokalsamfund. I projekter som Del din passion i Aalborg Kommune og i samarbejde med SydhavnsCompagniet i København er vi med til at understøtte, at mennesker med forskellige ressourcer mødes og har mulighed for at være en aktiv del af et lokalt fællesskab.

Det fælles afsæt for vores arbejde er, at alle mennesker har værdi og ressourcer. Ressourcer, som kan foldes ud i fællesskab og føre til positive forandringer for den enkelte og i den sociale praksis.

Hent årsberetningen her