Family plans 31. maj 2018

Forældrekurser for børn med funktionsnedsættelser - manual og partnerskabsmodel

Kursusmanual til kommuner og brugerorganisationer, som vil samarbejde om at holde kurser og etablere netværk for familier med børn med forskellige funktionsnedsættelser.

Det kan være en stor omvæltning at få et barn men en funktionsnedsættelse. Socialstyrelsens kursusmanual for forældrekurser er målrettet kommuner og brugerorganisationer, som i samarbejde vil holde forældrekurser og etablere netværk for familier med børn med forskellige handicap.

Fokus på trivsel og mestring

Forældrekurset er udviklet i samarbejde med kommuner og organisationer. Ambitionen med kurset er at øge trivslen for forældre og den øvrige familie ved at styrke kontakten til andre familier, der oplever de samme udfordringer i hverdagen. Og at udvikle familiens mestringsevne og understøtte en positiv samarbejdsrelation mellem familie og kommune med særligt fokus på relationen til myndighedssagsbehandlere. Det vil på længere sigt betyde, at familien får brug for mindsket støtte – og at den støtte, der leveres kan gives mere effektivt.

Kurset har fokus på de grundvilkår, der følger med, når ens familie også tæller et barn med funktionsnedsættelse. Sideløbende med undervisningen er der fællesaktiviteter, hvor hele familien får mulighed for at være sammen, grine og hygge sig – noget der kan være langt imellem i en travl hverdag.

Partnerskabsmodel skal støtte samarbejdet

For at lette samarbejdet mellem kommuner og brugerorganisationer er der også udviklet en partnerskabsmodel mellem kommuner og brugerorganisationer, som i samarbejde udbyder forældrekurser.

Kursusmanual og partnerskabsmodel er udviklet og afprøvet i perioden 2015-17 som led i Socialstyrelsens projekt ’Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde med kommuner og brugerorganisationer’. SUS og Implement Consulting Group har stået for udvikling og afprøvning, i samarbejde med kommuner og organisationer.

Hent kursusmanual og partnerskabsmodel på Socialstyrelsens hjemmeside