1920px-20180615-Folkemodet-Bornholm-1816-(42858021061) 7. maj 2019 Foto: New Øresund - Johan Wesmann

Folkemøde: Vær med i SUS’ debatter om borgerinddragelse og digital sikkerhed

Kom og hør og deltag i SUS’ debatter på folkemødet. Vi holder tre debatter med fokus på hhv. borgerinddragelse og digital sikkerhed for unge med funktionsnedsættelser. Du finder os i DUOS’ telt på Kæmpestranden.

SUS’ ledelse og konsulenter er på Folkemødet. Vi inviterer selv til debat og deltager også i andres debatter med fokus på social forandring og udvikling af velfærdssamfundet. Kom og vær med:

STeMMER PÅ KANTEN: HVORDAN LYTTER VI TIL DEM DET HANDLER OM?

Hvordan bringer vi udsatte menneskers stemme og erfaring i spil, når vi udvikler sociale løsninger? Og hvordan lader vi deres livserfaring være et videngrundlag sammen med fagprofessionelles og forskeres viden? De spørgsmål har SUS og Bikubenfonden undersøgt sammen i forsøget på at blive klogere på, hvordan vi skaber en bedre overgang fra at være anbragt til at bo i eget hjem. Vi har involveret en gruppe unge og insisteret på at lade dem pege på, hvad de synes er vigtigt i forhold til at understøtte overgangen til et godt voksenliv med egen bolig. Deres fortællinger står ikke alene, men er blevet drøftet og sat i perspektiv af både praktikere, ngo’er, fagfolk og nuanceret med den seneste viden fra forskningen.

Kan vi overhovedet udvikle løsninger uden at inddrage dem, det handler om? Kom og vær med til at diskutere perspektiver og udfordringer. Hvordan inviterer vi mennesker i en udsat position ind? Hvilke rammer kræver det? Kan fagfolk og kommuner bruge den type viden i deres arbejde? Og er der tale om valid viden?

Debattører: Tidligere anbragte unge, NGO’er og fagprofessionelle, Sine Egede, chef for Socialområdet, Bikubenfonden, SUS’ konsulenter Sussi Maack og Anna Mollerup, Facilitator: Vibeke Normann Andersen, direktør, SUS

Lørdag 15. juni kl. 13.30-14.15, DUOS telt J29 Kæmpestranden.


BORGERLAB Bornholm – familiefortællinger som løftestang for en mere virksom tidlig indsats

En del børn på Bornholm vokser op i udsathed. Bornholms Regionskommune har søsat en ambitiøs indsats, De Små Børns Bornholm, for at alle børn på øen får et godt afsæt i livet og bliver klar til skolestart.

Et BORGERLAB kickstartede indsatsen. Et stort tværfagligt team af ansatte, studerende, frivillige m.fl. besøgte 40 bornholmske småbørnsfamilier for at indsamle fortællinger om udfordringer og potentialer i at skabe bedre vilkår for småbørn og familier på øen. SUS stod for design af BORGERLAB’et, som blev muligt med støtte fra Egmont Fonden.

Kom og deltag i debatten om borgerinddragelse og lab-tilgangen som katalysator for forandring. Mød familier og ansatte og se udstilling med udvalgte fortællinger,

Debattører: Småbørnsfamilier fra Bornholm, Ann Rubæk-Nielsen, leder af dagtilbud BRK, Camilla Bjerre Damgaard, programchef Egmont Fonden, SUS’ konsulenter Anna Helene Mollerup og  Mathias Bruhn Lohmann m.fl. Facilitator: Vibeke Normann Andersen, direktør, SUS.

Fredag 14. juni kl. 10.30 – 11.15.


Unge med psykiske handicap på nettet – nogle bliver krænket, andre bliver krænkere

Unge med kognitive funktionsnedsættelser kommunikerer, dater og handler på nettet som andre unge. Men på grund af deres handicap har de større risiko for at blive udnyttet seksuelt, økonomisk og på anden vis. Det kan være svært at forstå, at en ven på Facebook ikke altid er en ’rigtig’ ven. Og svært at forholde sig til digitale penge. Nogle kommer selv til at krænke andre, fordi de ikke forstår sociale spilleregler.

Digital sikkerhed er også en udfordring for fagprofessionelle, der arbejder med de unge i bl.a. botilbud. Hvor går grænsen for selvbestemmelse? Vi diskuterer dilemmaer og giver bud på, hvordan borgere og medarbejdere sammen kan lave digitale retningslinjer. Debatten arrangeres i samarbejde med DUOS. Vi tager afsæt i SUS’ undersøgelse af digital sikkerhed på botilbud, gennemført i 2018 med støtte fra Helsefonden.

Debattører: Sofie Monggård, formand, SUMH, Jette Tastesen, næstformand i ULF, Christian Mogensen, projektleder, Center for Digital Pædagogik, Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand, Socialpædagogerne. Facilitator: Vibeke Normann Andersen, direktør, SUS.

Fredag 14. juni kl. 16.30-17.15, DUOS’ telt J29 Kæmpestranden.


Her er vi også med

Arrangeret af DUOS:
De ufaglærte handicaphjælpere – velfærdssamfundets glemte guld?

Debattører:  Vibeke Normann Andersen, direktør SUS, Jacob Bang, forhandlingschef, FOA,  Michael Graatang, direktør, LOS, Sofus Rossing, divisionsdirektør, DUOS, Susanne Olsen, Formand, Dansk Handicap Forbund.

Torsdag den 13. juni kl. 16-17 i DUOS telt J29

Arrangeret af DUOS:
Dem det ikke kan betale sig at investere i – SØM-modellens underskudssager, hvad sker der med dem? 

Debattører:  Vibeke Normann Andersen, direktør SUS, Sofus Rossing, divisionsdirektør, DUOS, Rasmus Højberg, projektchef, VIVE, Arne Ullum, chefredaktør, NB-Økonomi, Janus Tarp, formand, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

Fredag den 14. juni 13.15-14.00 i DUOS’ telt J29

Arrangeret af Bornholms Regionskommune:
De små Børns Bornholm, en omfattende programindsats
Hvordan skaber vi et sammenhængende småbørnsområde, som sikrer et trygt og udviklende barneliv?

Debattører: Vibeke Normann Andersen, direktør, SUS, Anna Mollerup, chefkonsulent, SUS, Mathias Bruhn Lohmann, konsulent, SUS
Winnie Grosbøll, borgmester, Bornholms Regionskommune
Ann Rubæk-Nielsen, leder af dagtilbud, Bornholms Regionskommune, Johannes Brandt González, projektleder, Bornholms Regionskommune.

Lørdag den 15. juni kl. 9.15-10.00 i KL’s telt F7

Find alle vores arrangementer i Folkemødeprogrammet