SUS Collective Impact Logo 738x340 23. maj 2017

Første danske konference om collective impact - vær med på Nyborg Strand den 18. september

Virker collective impact i dansk sammenhæng? Det kaster vi lys på, når SUS den 18. september inviterer til konference om collective impact - muligheder og udfordringer. Konferencen samler erfaringer med collective impact fra ind- og udland.

Fattigdom, arbejdsløshed, ungdomskriminalitet, ulighed i sundhed. I USA og Canada har man gode erfaringer med at bruge collective impact som tilgang til at løse komplekse samfundsproblemer.

Har arbejdsformen collective impact også potentiale til at skabe rammer for varige sociale forandringer i den danske velfærdsstat? Fører nye samarbejdsformer mellem det offentlige, civilsamfund, fonde og erhvervsliv til reel fornyelse? Og er det muligt at etablere ligeværdige samarbejder på tværs af en velfærdsstat, hvor vi har vænnet os til, at kommunerne har serveretten?

Det er nogle af de spørgsmål, der er i centrum, når Socialt Udviklingscenter SUS den 18. september inviterer til den første danske konference om collective impact på Hotel Nyborg Strand.

Høst erfaringer fra ind- og udland

Konferencen samler erfaringer fra initiativer, der er inspireret af og arbejder inden for rammen collective impact. Både initiativer fra udlandet og herhjemme, hvor vi er ved at gøre de første erfaringer. Der er sat gang i initiativer, der skal rykke ved problemer som hjemløshed blandt unge, negativ social arv, ulighed i sundhed mv.

Konferencen sætter fokus på både mulighederne og udfordringerne ved collective impact. Formålet er at skabe debat, give inspiration og medvirke til at videreudvikle arbejdet med collective impact i Danmark.

Program og deltagere

Konferencen samler beslutningstagere og medarbejdere fra kommuner, frivillige organisationer, regioner, ministerier, styrelser og fonde.

Programmet byder på:

  • Oplæg om collective impact.  Hovedoplæg:
    Stephen Patrick, direktør for Aspen Forum for Community Solutions, USA
    Ove Kaj Pedersen, professor på Copenhagen Business School
  • Cases: Hør om og diskuter eksemplerne på collective impact i Danmark
  • Paneldebatter med aktører: fonde, kommuner, civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet m.fl.
  • Oplæg om styrker og udfordringer ved collective impact
  • Break out sessions med mulighed for at dykke ned i elementer af collective impact og særligt centrale temaer.

Hent programmet som pdf

Tilmeld dig her.

Konferencen er støttet af Bikubenfonden, Lauritzen Fonden, Den  A.P. Møllerske Støttefond, Helsefonden, Realdania og Kræftens Bekæmpelse.

Opdateret 23. august 2017