Film og web til børn og unge med sindslidende forældre

Med en bevilling fra Sundhedsstyrelsens satspuljemidler går SUS nu i gang med at udvikle og producere fem dialog- og informationsfilm og en hjemmeside.  Målgruppen er børn og unge mellem 11 og 18 år, der har forældre med sindslidelse.

Med filmene og hjemmesiden ønsker vi at bidrage til, at børnene og de unge kan få den viden, støtte og opmærksomhed som vi ved, at mange af dem ikke får i dag.

Fortsat behov for støttetilbud og formidling

SUS har arbejdet med temaet børn som pårørende gennem en længere årrække.  På trods af de senere års øgede fokus på børnene og deres forældre, er der fortsat behov for at udvikle støttetilbud, kvalificere indsatsen, udvikle og formidle informationsmateriale mv.  Det er (dele af) disse behov, de nye aktiviteter skal være med til at imødekomme.

Projektet gennemføres fra efteråret 2012 og frem til 2014 i et samarbejde med filminstruktør og -producent René Bo Hansen. René har senest produceret den anmelderroste dokumentarfilm ‘Fortællingen om Rosa en film med og om plejebørn’.

Kontakt:

[kontakt bm]