Fædre på forkant 6. februar 2018

Far er vigtig: Tre kommuner afprøver gruppetilbud for fædre i sårbare småbørnsfamilier

Sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner skal sammen med Socialt Udviklingscenter SUS og Center for Børneliv afprøve og udbrede et nyt koncept for fædregrupper, særligt målrettet fædre i sårbare småbørnsfamilier. Indsatsen er støttet af Det Obelske Familiefond.

”Vi er simpelthen nødt til at interessere os mere for fædrene og den ressource, de er.” Bente Haargaard, leder af sundhedstjenesten, Ringsted Kommune.

Fædre er vigtige ressourcepersoner i deres børns liv, og fædre i sårbare børnefamilier vil ofte gerne deltage i børnenes liv. Men hvis de skal involvere sig mere, kræver det, at kommunernes tilbud også matcher fædrenes ønsker og behov og ikke kun henvender sig til moren.

I et nyt projekt Fædre på Forkant vil Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner afprøve og realisere et nyt målrettet fædregruppetilbud, de selv har været med til at udvikle.

Det Obelske Familiefond har støttet udviklingen og støtter nu også afprøvningen af tilbuddet.

– Erfaringsmæssigt er kun en brøkdel af alle tilbud til småbørnsfamilier målrettet fædrene. Det er de på trods af, at det er velunderbygget, hvor vigtig inklusionen af fædre er især i de udsatte familier. Fædre, der oplever sikkerhed og selvtillid i faderrollen og tager aktivt del i forældreskabet er en ressource for den samlede familie. Fædre på Forkant adresserer derfor et meget reelt behov, siger Peter Larsen, projektchef for det sociale område i Det Obelske Familiefond.

På fædrenes præmisser

Socialt Udviklingscenter SUS skal understøtte og evaluere kommunernes arbejde med at afprøve det nye koncept.

– Vi ved fra både forskning, kommunernes praksis og fædrene selv, at behovet for et forpligtende tilbud til fædre i sårbare småbørnsfamilier er der. Ideen om egentlige fædregrupper er heller ikke ny. Udfordringen er at etablere fædregrupper, der både tiltrækker og fastholder fædrene, siger chefkonsulent Anna Mollerup fra SUS.

De nye fædregruppeforløb i de tre kommuner tilrettelægges efter fælles principper. Fædrene skal have mulighed for at deltage uden mødre –  og mulighed for at deltage alene med deres børn. Indholdet i grupperne bliver en blanding af aktiviteter og undervisning for mindre grupper af fædre med mulighed for at skabe netværk. Møder og aktiviteter lægges uden for normal arbejdstid.

Bredes ud til flere kommuner

– Vores ambitionen er, at projektet vil resultere i et succesfuldt tilbud, som kan bredes ud til mange flere kommuner. Et tilbud, der kan støtte, skabe netværk og klæde fædre i sårbare småbørnsfamilier godt på til at være vigtige ressourcepersoner i familiernes og børnenes liv på lang sigt, siger Anna Mollerup.

Center for Børneliv bringer nyeste forskningsbaserede viden ind i projektet og bidrager til at formidle erfaringer og resultater til relevante fagpersoner og fora på småbørnsområdet.

Projektet løber fra februar 2018 til udgangen af 2019.