faglige-pejlemærker-bostøtte-630x305 4. juni 2021

Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Mere end 25.000 mennesker med psykiske vanskeligheder modtager bostøtte fra kommunerne. Bostøtten spiller en vigtig rolle i at støtte borgerne i at formulere og realisere deres håb og drømme, skabe mening i tilværelsen og forme det liv, som de ønsker.

Socialt Udviklingscenter SUS har samarbejdet med Socialstyrelsen om at indkredse og formulere faglige pejlemærker for bostøtten, som kan guide strategi- og kvalitetsarbejde og være en rettesnor for bostøtten i kommunerne.

Pejlemærkerne er nu blevet udgivet af Socialstyrelsen. Formålet med pejlemærkerne er at inspirere medarbejdere og ledelse på feltet med konkrete anbefalinger. Publikationen indeholder 10 pejlemærker, der formidler aktuelt bedste viden til medarbejdere og ledelse i bostøtten, bl.a. med fokus på, hvordan hele afsættet for bostøtten må baseres på et tæt recovery-orienteret samararbejde, understøtte borgerens hverdagsliv og sikre sammenhæng og fleksibilitet i borgerens forløb.

Pejlemærkerne er udarbejdet med afsæt i et litteraturstudie og en praksiskortlægning, som er gennemført og udgivet af VIVE i samarbejde med SUS og Socialstyrelsen. Herudover har en arbejdsgruppe bidraget til udviklingen af pejlemærkerne.

Vil du høre mere, kan du kontakte Lise Dybdal Emkjær lde@sus.dk, Christian Tauby-Theill ctt@sus.dk eller Jørgen Anker ja@sus.dk.

Hent rapporten ‘Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten’