Metal Rabitz mesh fence against blue sky 23. marts 2015

Fra fængsel til frihed – en ny start med hjælp fra netværket

Et nyt samarbejde mellem Cafe Exit, SUS og tre statsfængsler skal understøtte at indsattes familie og netværk kommer mere på banen under afsoning og ved løsladelse. Netværksrådslagning skal være et fast tilbud i de tre fængsler, og erfaringerne skal dokumenteres.

Når indsattes netværk kommer mere i spil, giver det bedre afsoninger og løsladelser. Og det kan være med til at mindske risikoen for, at løsladte vender tilbage til det kriminelle miljø og begår ny kriminalitet. Det er nogle af erfaringerne fra pilotprojektet Fra indsat til udsat?, der havde til formål at udvikle og afprøve metoden netværksrådslagning (2008-2010).

Netværksrådslagning som fast tilbud

Et nyt projekt Fra fængsel til frihed skal være med til at brede de gode erfaringer med netværksrådslagning længere ud. Bag projektet står foreningen Café Exit og Socialt Udviklingscenter SUS, som samarbejder med Statsfængslet ved Horserød, Statsfængslet Møgelkær og Statsfængslet i Nyborg.

Fra fængsel til frihed vil gøre netværksrådslagning til et fast tilbud i de tre fængsler og have fokus på at dokumentere erfaringerne.

Den indsatte er hovedpersonen – netværket bakker op

Til en netværksrådslagning samles den indsattes netværk – familie, venner, fagpersoner, frivillige o.a. – og drøfter, hvordan de i fællesskab kan være med til at forbedre den indsattes livssituation. Den indsatte er hovedperson og bestemmer selv, hvem der skal deltage, og hvad der skal tales om. En uvildig samordner står for at gennemføre rådslagningen.

Fra fængsel til frihed uddanner medarbejdere i Exit som samordnere. De skal stå for at gennemføre netværksrådslagningerne i de tre fængsler. Projektet samarbejder desuden tæt med fængselspersonale, Kriminalforsorgen og de kommuner, de indsatte løslades til.

Projektet gennemføres i perioden januar 2015 til – juni 2017. Det er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.