Fædre på forkant film nyhed Foto: Büro Jantzen

Fædre på forkant: Fædregrupper giver større selvtillid i rollen som far

Sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner har sammen med SUS og Center for Børneliv udviklet og realiseret et nyt tilbud til fædre i sårbare småbørnsfamilier.

-Jeg har altid sagt, og altid troet, at jeg bliver sgu ikke … jeg tror ikke jeg kan finde ud af noget. Jeg synes, det har hjulpet meget, det her. Jeg har fået meget mere selvtillid, end jeg troede jeg ville have.

Det siger Erving, far til Elma på 4 måneder. Han er af de mænd, der har været med i projekt Fædre på Forkant – et nyt tilbud om fædregrupper, målrettet fædre i sårbare småbørnsfamilier. Sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner har sammen med SUS og Center for Børneliv udviklet og realiseret fædregrupperne.

– Vi ved, at far har betydning for barnets liv her og nu – for barnets søvn, for barnets trivsel, for morens amning. Der så mange parametre, man kan gå ind og måle på, hvor far er på banen, hvor det har en betydning. I babys spædbarnsliv, men også på den lange bane i forhold til ungdomslivet og helt op i voksendommen, fortæller sundhedsplejerske Merethe Vinter fra Thisted Kommune.

Mere selvtillid og ligestilling

Både forskning, kommunernes praksis og fædre selv peger på, at der er  behov for et forpligtende tilbud til fædre i sårbare småbørnsfamilier. Ideen om fædregrupper er ikke ny, udfordringen er at etablere grupper, der både tiltrækker og fastholder fædrene. Det er lykkedes i de tre kommuner. Fædre, der har deltaget i ‘Fædre på forkant’, har fået større selvtillid i farrollen, oplever bedre kommunikation med barnets mor og føler sig mere ligestillet i forældreskabet.

– Det er bare vildt at se skiftet fra de første gange (i gruppen) – vi har fædre, som selvom børnene er flere uger, måske måneder, gamle, nærmest ikke har holdt eller været alene med barnet. At se det skifte i hvordan fædrene virkelige kommer på banen og skal lære bare at holde et barn. Der sker en kæmpe udvikling i deres relation til barnet. De tør gå hjem til moren og sige; det er også mit barn – jeg har også et ansvar, jeg skal også tage et ansvar. Det er fantastisk at se den udvikling, siger  projektleder Kenneth Saugstrup Christensen fra Thisted Kommune.

Fædre på Forkant var støttet af Det Obelske Familiefond.