digitale-redskaber 11. december 2015

Digitale redskaber i daginstitutioner kan øge børnenes trivsel og læring

Tablets og andre digitale redskaber kan give lyst til læring, fungere som social brobygger og være med til at inkludere børn i fællesskabet. Det er nogle af konklusionerne fra et stort forskningsprojekt om brug af digitale redskaber i daginstitutioner. Digitale redskaber er dog ikke er en kvalitet sig selv. Personalet skal løbende overveje, hvordan redskaberne bruges i hverdagen.

Flere og flere daginstitutioner bruger digitale redskaber som tablets, interaktive apps, digitalkameraer og robotter, som børn kan styre.

Redskaberne kan være en stor gevinst for både børn og personale i dagtilbuddene. Det er erfaringerne fra et stort forskningsprojekt om brug af digitale redskaber i dagtilbud.

I projektet har forskere sammen med praktikere fra 25 kommuner undersøgt, hvordan digitale redskaber påvirker den pædagogiske praksis.

Understøtter leg og læring

Forskningsprojektet viser, at digitale redskaber giver værdi i daginstitutioner, fordi redskaberne:

  • Understøtter leg – redskaberne er i høj grad mobile og kan bruges både inde og ude, kastes med og drejes rundt mv.
  • Bringer viden og verden tættere på –  giver adgang til at søge på internettet og bruge sociale medier
  • Er nemme at bruge – de kan hurtigt bringes i spil og gør vejen fra ide til handling kort
  • Giver mulighed for at kommunikere på samme tid eller forskudt, hvilket udfordrer børnenes forståelse for tid, sted og rum
  • Understøtter det legende element i læring og lægger op til nye måder at indgå i fællesskaber på
  • Gør det muligt for børnene selv at skabe ting selv med billeder, video og lyd.

Rapporten fra projektet understreger, at de digitale redskaber ikke er en kvalitet i sig selv. Det er afgørende, at personalet løbende overvejer, hvordan redskaberne kan bruges pædagogisk. Og det er væsentligt, at personalet ikke lader sig begrænse af, at de måske er usikre på det tekniske, men prøver sig frem og er nysgerrige ligesom børnene.

Håndbog med inspiration til andre

Forskningsprojektets resultater kan bruges  af dagtilbud og kommuner, som gerne vil øge værdien af det arbejde, der allerede foregår. Forskningsprojektet har udgivet en sammenfattende rapport og en håndbog, hvor daginstitutioner blandt andet kan hente inspiration til, hvordan og i hvilke situationer de kan få gavn af digitale redskaber.

Hent:

Rapport: Forskning i  og praksisnær afdækning  af digitale redskabers betydning for børns udvikling og leg – sammenfattende rapport, december 2015
Håndbog: Brug af digitale redskaber i dagtilbud – resultater fra praksisnær forskning, december 2015