Photo: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn 2. juli 2018

Digital leg er inkluderende leg – ny hjemmeside med inspiration til SFO’er

Digitalleg.dk samler viden om, hvordan leg med teknologi kan bruges til at styrke inkluderende fællesskaber i SFO’er – og alle andre steder, hvor børn leger. Dyk ned i teknologikataloget, hent opskrifter på digitale lege klar til brug og redskaber til at lave egne lege.

Mange børn, der inkluderes folkeskolen, har vanskeligt ved at være en del af fællesskabet og få venner, fordi de ofte har svært ved at forstå de sociale spilleregler i legen med andre børn. Digitale lege kan være en stor hjælp til at få alle børn med i fællesskabet i SFO’en.

Hjemmesiden www.digitalleg.dk samler viden om digital leg og inspiration til at bruge teknologien til at lege i SFO’en. Find opskrifter på lege, der er klar til at blive leget med det samme. Hent inspiration til, hvordan I kan bruge tablets, smartphones, kodning, robotter, smart boards, virtual reality mv. Og find redskaber og til, hvordan I kan lave jeres egne digitale lege, hvis I får lyst til mere.

Jagten på HopSpots: Legen lærer en gruppe børn at vente på tur og arbejde sammen i fysisk leg, som kræver overblik og fart. Find opskriften på digitalleg.dk

Understøtter inklusion

Hjemmesiden er udviklet med afsæt i projekt Digital, inkluderende leg. Otte SFO’er rundt om i landet har i det seneste halvanden år arbejdet med digitale lege. De har fx brugt teknologien til at kommunikere regler, sikre rollefordeling, konkretisere eller strukturere legen og til at sætte skub i børnenes fantasi.

SFO’erne har opnået en række positive resultater. Børnene oplevede, at reglerne i digitale lege er væsentlig lettere at forstå end regler i ikke-digitale lege – reglerne blev tydeligere kommunikeret uden behov for tolkning. Børnene kunne blive i legen og koncentrere sig i længere tid i den digitale leg end ellers. De indtog en mere central plads i legen, de var mere aktivt med, og der opstod  færre konflikter.

Digitale lege skaber rammer og struktur

Men hvorfor er digitale lege så udviklende for børn med særlige støttebehov i SFO’en?

– Teknologi gør det lettere for barnet at forstå og bevare fokus på legens formål og aktiviteter. Når rammerne omkring den digitale leg kommunikeres tydeligt, kan børn, der har svært ved at tolke på nonverbal kommunikation, også være med fortæller chefkonsulent, projektleder Villads Bach Petersen fra SUS.

Forhindringsløb med robotter: Legen er god til at træne fastholdelse og fordybelse i leg og flytte fokus fra drillerier og fjollen rundt. I legen skal børnene tage hensyn til de andre og øve sig i at se, hvad egne handlinger betyder for andre. Find opskriften på digitalleg.dk

Og fordi teknologi indeholder et kompenserende element, som fx højtlæsning og visualisering, er der ikke behov for, at alle kender til barnets særlige problemstillinger.

– Det skaber en mere ligeværdig relation. Nogle af børnene er også trygge ved teknologien, fordi relationen er ‘pillet’ ud. Der er færre diskussioner med en computer, end når børnene skal forhandle regler indbyrdes.

Ud til børn i hele landet

– De fleste SFO’er anvender allerede teknologi. Med digitalleg.dk håber vi, at endnu flere bliver opmærksomme på de store sociale og inklusionsmæssige potentialer, der er i digital leg – til glæde for børn i hele landet, siger Villads Bach Petersen.