nyhed Foto: Elisabeth Mamsen

Det sociale landkort i Grønland - kortlægning af indsatser for udsatte børn og unge

SUS har for Mary Fonden gennemført en kortlægning af sociale indsatser for udsatte børn og unge i Grønland. Kortlægningen skal skabe overblik over feltet og vurdere potentialet for at styrke samarbejde og koordination på tværs af aktørerne.

Mange forskellige aktører arbejder med mange forskellige indsatser for udsatte børn og unge i Grønland. Men der har manglet et overblik over aktører og indsatser. Socialt Udviklingscenter SUS har for Mary Fonden gennemført en kortlægning, der skal medvirke til at skabe et bedre overblik over feltet.

Med kortlægningen ønsker Mary Fonden at bidrage til bedre forudsætninger for et tættere samarbejde mellem organisationer og foreninger, fonde og offentlige instanser, der arbejder med børn og unge i Grønland.

Kortlægningen viser, at der de seneste 5 år er igangsat 60 sociale indsatser af de 17 civilsamfundsorganisationer, der indgår i undersøgelsen. De fleste indsatser handler om personlig og faglig kompetenceudvikling og støtte samt videngenerering og fortalervirksomhed som fx landsdækkende kampagner om eksempelvis frivillighed og børns rettigheder. Andre aktiviteter er ferielejre og udveksling, sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter samt kapacitetsopbygning af organisationer.

Perspektiver for fremtiden

Med afsæt i afdækningen giver kortlægningen et bud på, hvordan man fremover kan arbejde for at fremme en positiv udvikling for udsatte børn og unge i Grønland. Rapporten fremhæver følgende perspektiver:

  • Viden er en vigtig forudsætning for at skabe forandring
  • Fokus på strukturelle problemer kræver samarbejde
  • Der er aktuelt et særligt mulighedsvindue for at skabe forandring. Det kunne fx åbne for et videncenter, fælles nationale strategier eller en samarbejdsmodel
  • Det er vigtigt ikke at låse sig fast på meget ensporede problemstillinger eller løsninger
  • De ønskede forandringer kræver langsigtede perspektiver
  • Lokal forandrking og ejerskab er vigtigt
  • Det er vigtigere med et bredere og stærkere inddragelsesperspektiv
  • Der er behov for innovative omveje og positive fortællinger
  • Der er brug for samspil mellem fonde og nationale strategier.

Hent kortlægningen: Det sociale landkort – en kortlægning af aktører og indsatser for udsatte børn og unge i Grønland