social-kritik-resonans-reception-012-305x229 11. juni 2014

Det magiske klik - Social Kritik med tema om resonans

Tidsskriftet Social Kritik juni 2014 sætter fokus på resonans i relationer i det sociale arbejde. SUS er temaredaktør - læs med.

“Vi kan ikke svinge med hvem som helst. Resonans er bror til kærlighedsguden Amor – forstået sådan,  at vi, ligesom vi bliver ramt af Amors pile pludseligt og uplanlagt, ikke kan forudsige, hvornår der opstår resonans. Det livgivende møde kommer ofte bag på os og kan opleves som ‘magisk’. ”

Sådan introducerer SUS-redaktørerne af Social Kritiks temanummer om resonans  dét, de også kalder for ‘det magiske klik’.

Resonans i socialpsykiatrien

Socialt Udviklingscenter SUS har i en årrække arbejdet på at implementere en praksis, der anerkender vigtigheden af resonans i relationer. Sammen med socialpsykiatrien i Odense, Høje Taastrup og Fredericia Kommuner  har vi i projekt Resonans – livgivende relationer i socialpsykiatrien arbejdet med at skabe grobund for mere livgivende relationer og derigennem bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og bedre trivsel for borgerne.

Ønsket med temanummeret af Social Kritik er at inspirere andre, der arbejder med mennesker, til at få øje på betydningen af resonans i deres arbejde.

7 artikler og 6 fotofortællinger om resonans

Artiklerne i temanummeret kredser om spørgsmålene: Hvordan kan man sætte fokus på resonans i arbejdet med mennesker? Og hvad kan der ske – positivt og negativt – når man gør det? Skribenterne er alle optaget af resonans i relationer og har arbejdet med det i praksis.

  • Lars Lorentzon: Resonansen – det livgivende i relationen
  • Michael Freiesleben: Når fagligheden spiller andenviolin
  • Bjørn Alterhaug: Improvisation og genhør i musik og menneskelige relationer
  • Vibeke Bruun-Toft: Følelser i kommunal sagsbehandling
  • Jim Toft: Evnen til at mærke sig selv
  • Maja Lindemann Sørensen: Undersøgelser om det magiske klik
  • Andreas Hjorth Frederiksen og Bernhard Jensen: Systemisk forandring.
resonans-hanna-og-susanne
Hanna og Susanne, som pryder forsiden af Social Kritiks temanummer om resonans, er umiddelbart vidt forskellige. Men de deler mere end øjet kan se. Klik på billedet og få historien om den fine pige og heavyrockeren (foto: Tine Harden).

Temaet indeholder også seks billedhistorier om resonans og dissonans. Tine Harden har fotograferet, og Minna Gross har skrevet de seks historier om Heidi, Mogens og Fru Rütz;  Claus og Claudia; Rikke og Bolette;  Peter og Allan; Linda, Eva og Edith samt Hanna og Susanne fra forsiden.

Social Kritik nr. 138, juni 2014. Resonans – den livgivende relation. Temaredaktion: Maja Lindemann Sørensen, Michael Freiesleben og Bernhard Jensen. Foto: Tine Harden. 112 sider (heraf 62 sider om resonans). 120 kr. Bestil det hos Social Kritik.