Det brændte vi for i 2011

Social Udviklingscenter SUS er væksthus for social innovation.Vi arbejder med projekter og indsatser, der kommer socialt udsatte mennesker til gode, og som skaber et godt arbejdsmiljø for medarbejdere.

Næsten 60 forskellige udviklingsprojekter, evalueringer og konsulentopgaver blev det til sidste år.

Social innovation med brugerne i centrum

Brugerens perspektiv er altid med i vores indsatser. I flere projekter har vi fx tilknyttet  brugerpaneler, der er med til at udvikle og give respons på ideer, aktiviteter mv.

Sidst i 2011 etablerede vi med støtte fra Helsefonden og Det Obelske Familiefond en ny platform for brugerindflydelse. De mange aktiviteter, der udgår herfra, skal bidrage til, at brugerindflydelse bliver udviklet og implementeret bredt i det sociale arbejde – til gavn for borgere og medarbejdere.

Social+ – fra ide til innovation

2011 var også året, hvor vi etablerede Social+, som er en selvstændig del af SUS. Social+ hjælper sociale opfindelser, nye løsninger på velfærdsproblemer, ud over rampen. Social+ er etableret med støtte fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN.

Læs mere om, hvad vi brændte for i året, der gik, i SUS’ årsberetning 2011.


Kontakt

[kontakt ktp]