De gjorde noget ved volden

Arbejdspladslaboratorier er overskriften for et udviklingsprojekt, hvor 12 arbejdspladser over et år har arbejdet med at forebygge og nedbringe vold og trusler om vold.

Arbejdspladserne har fokuseret på at udvikle gode retningslinjer og handleplaner mod trusler og vold.
Samt på at styrke den sociale kapital, som handler om at opnå øget tillid, samarbejdsevne og oplevelse af retfærdighed.

Hør Jesper Rosander og Mille B. Tørnqvist fra Kellersvej 6 i Søborg fortælle om deres arbejde med bl.a. ambassadører i social kapital og trivselsplaner. I filmen kan du møde fire af de arbejdspladser, der var med i projekt Arbejdspladslaboratorier.

I udviklingsarbejdet har de benyttet mange forskellige metoder til fx kortlægning, udviklingsprocesser og
måling af effekter var med i projekt Arbejdspladslaboratorier.

Nyt magasin og fire film

I magasinet ‘Vi gjorde noget ved volden’ fortæller de 12 arbejdspladser om, hvad de fik ud af at være med i projektet. Der er også lavet fire film, hvor  nogle af arbejdspladserne fortælle om deres indsats og udbytte.

Projekt Arbejdspladslaboratorier I var sat i gang af SUS’ projekt Vold som Udtryksform og BAR SoSu.
12 nye arbejdspladser deltager i det kommende år i udviklingsprojektet Arbejdspladslaboratorier II.

 

Hent magasinet Vi gjorde noget ved volden.

Magasinet bliver blandt andet delt ud på fem konferencer, som 3BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Socialt Udviklingscenter SUS holder i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013.

Læs mere om Arbejdspladslaboratorier på Vold som Udtrykforms hjemmeside.