Covid-19 forside Udgivelse

COVID-19 Inspirationskatalog - Rådgivning og støtte til psykisk sårbare under COVID-19

Hvordan yder man støtte og rådgivning til psykisk sårbare, når fysisk samvær ikke er tilladt? Hvilke nye og innovative rådgivningstilgang gav nedlukningen anledning til? Og kan fremtidens rådgivningsarbejde med fordel lade sig inspirere af nogle af disse? SUS har i efteråret 2020 indsamlet erfaringer med at yde rådgivning og støtte til psykisk sårbare borgere under COVID-19. Erfaringerne er samlet i et inspirationskatalog.

Nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19 vendte op og ned på danskernes hverdag. Daginstitutioner, skoler og arbejdspladser lukkede, og kulturelle og sociale aktiviteter blev aflyst. For mennesker i psykisk sårbare situationer affødte pandemien forskellige reaktioner. For nogle var nedlukningen en kærkommen pause fra hamsterhjulet. For andre medvirkede uvished, afbrudte rutiner og smitterisiko til øget psykisk sårbarhed.

På trods af omfattende restriktioner lykkedes det en lang række af frivillige og offentlige støtte- og rådgivningstilbud at fastholde deres funktion under den første nedlukning. Ikke fordi de ikke var omfattet af restriktioner, men fordi de udviklede alternative måder at opsøge, rådgive og støtte deres målgrupper på.

SUS har i perioden august-december 2020 indsamlet erfaringer fra rådgivningernes arbejde under nedlukningen i foråret 2020. Hvilke udfordringer og dilemmaer stod man overfor? Hvilke nye og innovative tiltag responderede man med? Og hvilke af disse tiltag, drømmer man om, kan blive en fast del af fremtidens rådgivningsarbejde? Det er nogle af de spørgsmål, vi stillede de 20 rådgivnings- og støttetilbud, der medvirkede i erfaringsindsamlingen. Svarene er samlet i et inspirationskatalog, som vi håber kan være til inspiration for organisationer, der arbejder med at yde rådgivning og støtte til psykisk sårbare – også i en fremtid, hvor nedlukning af samfundet vil være fortid.

Hent COVID-19 inspirationskatalog – Rådgivning og støtte til psykisk sårbare under COVID-19