Collective Impact konference-Per Holm 22. september 2017

Collective impact på dansk

Virker arbejdsformen collective impact også i den danske velfærdsstat? Det spørgsmål var omdrejningspunktet for konferencen Collective impact - sammen skaber vi forandring den 18. september på Nyborg Strand.

I USA har man gode erfaringer med arbejdsformen collective impact, der bringer aktører på tværs af interesser og sektorer sammen i forpligtende samarbejder om at finde varige løsninger på komplekse samfundsudfordringer.

Den 18. september var omkring 200 fagfolk samlet på Nyborg Strand, for at blive klogere på og diskutere ‘collective impact på dansk’. Har collective impact potentiale til at skabe rammer for varige sociale forandringer? Fører nye samarbejdsformer mellem det offentlige, civilsamfund, fonde og erhvervsliv til reel fornyelse? Og er det muligt at etablere ligeværdige samarbejder på tværs af sektorer i den danske velfærdsstat, hvor vi har vænnet os til, at kommunen har serveretten?

Med konferencen ønskede SUS at skabe debat, give inspiration og medvirke til en videreudvikling af collective impact i Danmark.

Collective impact – Hent oplæg fra konferencen

Dagen igennem var der oplæg og workshops med forskellige perspektiver på collective impact. Hent oplægsholdernes præsentationer her:

Introduktion til collective impact – Per Holm, direktør i SUS.

Den komplekse udfordring – derfor anvender vi collective impact-arbejdsformen til at skaffe ‘hjem til alle’ – Vibe Klarup, direktør Hjem til Alle alliancen.

Hvordan kommer vi fra forskellige perspektiver til fælles handling?
Case: Det åbne land som dobbelt ressource, et collective impact-initiativ under Realdania.
Collective impact Det åbne land som dobbelt ressource – Helga Grønnegaard, sekretariatsleder, Realdania.
Collective impact og tværfaglig forskning – Pia Heike Johansen, forskningskeder på SDU.
Naturen – en rentabel del af landbruget – Peter Brinkmann Kristensen, projektleder i Mariagerfjord Kommune.
Kommunal myndighed som facilitator – Marianne Fisker, projektleder i Jammerbugt Kommune.

Collective impact – danske erfaringer og muligheder – Ove Kaj Pedersen, professor, Copenhagen Business School.

Workshops:

Hvordan kommer vi i gang med collective impact
Case: #Ung&SundLivskraft i Kalundborg.

Kan collective impact være løftestang for forandringer i kommunale måder at arbejde på? Og hvad skal der til?
Case: Bryd den sociale arv, erfaringer fra initiativet +Dig i Lejre Kommune og Et lettere liv i Helsingør Kommune.

Fælles målemetoder er et centralt element i collective impact. Hvad betyder det i praksis?
Case: Hjem til alle Alliancen – dataunderstøttet læring.

Hvornår er der grundlag for collective impact
Case: Esbjerg Kommunes og Lauritzens Fondens initiativ rettet mod børnefattigdom.

Hent program for konferencen.

Læs mere om SUS’ arbejde med collective impact.