et-lettere-liv_hanne-hoerlyck-2-622x454 27. maj 2016

Collective impact: Et lettere liv i Helsingør

En række partnere i Helsingør har en vision om at skabe bedre trivsel og mindske overvægt blandt børn og unge. Derfor er de gået sammen i et forpligtende samarbejde. Mød Gloria Vujcin, der selv har haft problemer med overvægt inde på livet, og varehuschef Claus Ljungdahl.

– Jeg er sikker på, at erhvervslivet kan bidrage med meget mere, end vi bliver udfordret på af kommunen. Det er blevet bedre de senere år, men ofte bruger kommunen kun virksomhederne sporadisk, og vi samstemmer ikke samarbejdet. Vi har et lidt flirtende samarbejde, men ikke et rigtigt ægteskab.

Det siger Claus Ljungdahl, som er varehuschef i Kvickly Prøvestenscentret i Helsingør. Han er dybt engageret i lokalsamfundet, sidder med i flere udvalg i kommunen og på EUX-uddannelsen. Hans hjerte banker især for unges ve og vel, og han har gennem tiden haft mange unge i fritidsjob, fleksjob og praktik i Kvickly og set dem vokse og få selvværd.

Skal bryde den sociale og kommunale arv

claus-ljungdahl-300x224
Claus Ljungdahl

Engagementet i unge er også årsagen til, at Claus Ljungdahl sidder med i styregruppen for collective impact-initativet Et lettere liv i Helsingør. Stadig flere børn og unge i Helsingør Kommune bliver overvægtige. Det vil kommunen gerne gøre noget ved. Men der er behov for at tænke nyt for at få fat om problemets rødder, som ofte forgrener sig vidt. Derfor er der lavet en alliance. Skoler, daginstitutioner, frivillige foreninger, erhvervslivet, forældre og andre er gået sammen i et forpligtende samarbejde om at sikre et sundt liv for alle børn og unge. Målet er på længere sigt at være med til at bryde den negative sociale arv.

– Vi skal tillade os at være ambitiøse, ellers finder vi ikke de nye veje. Jeg tror, at tilgangen collective impact er en fantastisk mulighed for at vise, at vi ved at give plads til alle spillere kan skabe andre resultater, end vi plejer.

Claus Ljungdahl

– Vi skal tillade os at være ambitiøse, ellers finder vi ikke de nye veje. Jeg tror, at tilgangen collective impact er en fantastisk mulighed for at vise, at vi ved at give plads til alle spillere kan skabe andre resultater, end vi plejer. Og være med til at bryde den sociale arv. Men jeg synes også, det handler om at være med til at bryde den kommunale arv ved at indgå i forpligtende samarbejder, siger Claus Ljungdahl.

Der burde være gratis mad i skolen

En anden af dem, der er engageret i indsatsen er Gloria Vujcin. Hun bor i boligområdet Vapnagård og er mor til fire børn i alderen 7-12 år. Hendes ældste søn har været overvægtig og har haft glæde af et ophold på et Julemærkehjem.

– Vi prøver at holde de gode vaner derhjemme, men det er svært når man bor tæt på McDonalds, og vennerne køber mad med, siger Gloria Vujcin, som har en drøm om at give alle børn god mad i skolen.

– Jeg synes der burde være gratis mad i skolen og børnehaven – morgenmad, et æble klokken 10 og varm mad til frokost. Så alle børn får varm mad. Jeg kender børn, der bare spiser rugbrød med pålæg eller nudelsuppe. Der er forældre, som ikke kender til sund mad, men mest giver børnene Nutella og pizza.

Madklub for overvægtige familier

Der er en kantine på Glorias Vujcins børns skole, men hun synes den er for dårlig og for dyr.

gloria-vujcin-300x216
Gloria Vujcin

– Jeg synes, skolen skulle ansætte en madmor på skolen i stedet for et firma. Det var dumt at fyre hende (den tidligere madmor, red.). Børnene havde et godt forhold til hende. Man kunne også få folk i aktivering eller forældre, der ikke har arbejde, til at lave mad på skolen.

En anden ide er en madklub, hvor man laver mad og spiser sammen med andre.

– Jeg har fundet et lokale og vil gerne være med til at samle nogle af de overvægtige familier, jeg kender. Vi kunne få nogen til at komme og lære os at lave sund mad og spise sammen. Vi kunne også lave motion sammen, fx spille rundbold. Lave en slags klub, hvor man kunne mødes en gang om ugen. Jeg ved ikke, om kommunen vil gå med til det, men det vil være fint, hvis vi kunne samarbejde.

Jeg har fundet et lokale og vil gerne være med til at samle nogle af de overvægtige familier, jeg kender. Vi kunne få nogen til at komme og lære os at lave sund mad og spise sammen.

Gloria Vujcin

Win-win

Måske kan Claus Ljungdahl fra Kvickly være med til at sætte skub under den ide?

– Når det helt konkret handler om børn og overvægt, er noget af det, jeg kan bidrage med, at være med til at rejse penge til projekter, som kommunen ikke har penge til, siger han.

– Jeg kommer fra fødevarebranchen. I Coop har vi en holdning til mad og ernæring. Vi kunne måske være med til at sponsorere varer til fællesspisning eller til undervisning i madlavning med fokus på ernæring. Det ville også give mulighed for at profilere nogle af vores produkter – det er win-win.

– På den mere visionære horisont vil jeg gerne være med til at vise, at et mere konkret og systematisk samarbejde mellem kommunen og virksomhederne også kan give kommunen flere muskler at spille med.

Mød flere af SUS’ samarbejdspartnere i vores årsberetning 2015