vold-som-udtryksform-case2 Konflikter og vold Foto: Das Büro
I gang

Vold som Udtryksform – forebyggelse af vold på arbejdspladser

En landsdækkende indsats om voldsforebyggelse og håndtering af vold på arbejdspladser på social- og sundhedsområdet.

Projekt Vold som Udtryksform arbejder med at forebygge trusler og vold, primært på arbejdspladser på social- og sundhedsområdet. Det sker gennem en lang række aktiviteter:

  • Metodeudvikling: Blandt andet i arbejdspladslaboratorier
  • Arrangementer: Temadage, konferencer, gå-hjem-møder, undervisning
  • Formidling via publikationer, film, sociale medier, hjemmeside
  • Rådgivning og vejledning til organisationer, kommuner, styrelser, arbejdspladser og undervisere m.fl.

SUS koordinerer

Projekt Vold som Udtryksform har eksisteret siden 1992. Socialt Udviklingscenter SUS er sekretariat for indsatsen. Vi koordinerer, planlægger, gennemfører, formidler og er tovholder på de mange aktiviteter.

Den nuværende indsats løber til sommeren 2019 og er  finansieret af Beskæftigelsesministeriets Satspuljemidler.

Se en af vores casefilm: