Vidensfelt konfiikter og vold Forebyggelse af konflikter og vold Foto: Das Büro
I gang

Vold som Udtryksform – forebygger konflikter og vold og skaber mere trivsel

En landsdækkende indsats om voldsforebyggelse og håndtering af voldsomme episoder på arbejdspladser på social- og sundhedsområdet.

Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere, patienter eller elever? Og hvad kan man gøre for at forebygge, håndtere og lære af de voldsomme episoder i sociale tilbud, plejecentre, skoler, jobcentre og andre steder, hvor mennesker mødes. Det har vi fokus på i det landsdækkende program Vold som Udtryksform. Vi arbejder med et dobbelt perspektiv, hvor det både handler om at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og om at skabe gode forhold og øget trivsel for borgere og pårørende.

Vold som Udtryksform

  • Formidler viden om voldsforebyggelse fra forskning og praksis – via publikationer, film, læringsspil, web, sociale medier, webinarer, temadage og konferencer
  • Udvikler metoder og redskaber til at identificere, forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder – sammen med praktikere og eksperter
  • Understøtter og inspirerer arbejdspladser på velfærdsområderne til at igangsætte, kvalificere og vedligeholde indsatser i det voldsforebyggende arbejde.
  • Rådgiver og vejleder organisationer, kommuner, styrelser, arbejdspladser og undervisere m.fl.

Vold som Udtryksform har eksisteret siden 1992 som et projekt under SUS. Den nuværende indsats løber til sommeren 2025 og er finansieret af Beskæftigelsesministeriets Satspuljemidler.

Læs mere og hent materialer på projektets hjemmeside www.voldsomudtryksform.dk

Se en af projektets casefilm – “Nikoline på den lukkede”