Videreførelse af hjemmesiden udsattegrønlændere.dk

Som led i satspuljeaftalen for 2017-20 er der afsat midler til at fortsætte og udbrede ”Strategien for udsatte grønlændere i Danmark (2013-2016)”. Formålet er at fastholde udviklingen på området i de fem kommuner, der hidtil har indgået i strategien, samt udbrede viden og erfaringer til flere kommuner og private organisationer. Som en del af dette initiativ skal hjemmesiden www.udsattegroenlaendere.dk udvikles og videreføres.

Hjemmesiden skal formidle opdateret og aktuelt bedste viden om
– socialt udsatte grønlændere generelt
– landsdækkende tilbud og støtte til udsatte grønlændere
– virksomme metoder til målgruppen.

Den indsamlede viden skal formidles på en lettilgængelig måde til fagprofessionelle i Danmark, der arbejder med indsatser til målgruppen.