Case ungeboliger 2
I gang

Ungeboliger i UKHome

Ungdomskulturhuset i det tidligere patienthotel på Amtssygehus Århus er et mangfoldigt sted, hvor unge selv står for en lang række sociale og kulturelle aktiviteter. Snart rummer stedet også et boligfællesskab for unge.

I et treårigt udviklingsprojekt skal der etablere et nyt boligmiljø på to  etager ovenover Ungdomskulturhuset. Her skal 12 unge studerende og 12 unge hjemløse flytte ind side om side i et nyt boligfællesskab.

Housing first

Formålet med projekt “Ungeboliger i UKHome” er at afprøve, om det at få sin egen bolig og en tilknyttet bostøtte (housing first) koblet med uddannelses- og jobvejledning samt deltagelse i frivillige bolig- og aktivitetsfællesskaber kan styrke trivsel, livsmestring og uddannelses- og beskæftigelsesgraden blandt unge sofasurfere. Så flere kommer i uddannelse og arbejde, fastholder egen bolig og undgår yderligere hjemløshed og udsathed med isolation, misbrug og psykisk sårbarhed til følge.

Det er projektets ambition, at kombinationen af ungeboliger og ungekulturhus kan udvikle sig til en model eller prototype til inspiration for andre kommuner i Danmark. En model, der kan fremme nye rammer for kreative fællesskaber, modvirke ensomhed og isolation og forebygge hjemløshed blandt unge.