Case-undersøgelse-lystlæsning-jumpstory
I gang

Undersøgelse af lystlæsningens betydning for anbragte børns trivsel og uddannelsesmuligheder

SUS og VIVE undersøger i samarbejde med Egmont Fonden lystlæsningens betydning for anbragte børns trivsel og uddannelsesmuligheder. Det foregår ved at se nysgerrigt på adgangen til, brugen og betydningen af bøger blandt udsatte unge anbragt udenfor hjemmet på institution eller i plejefamilie.

Der er en stor mangel på viden om udsatte børns læsevaner og adgang til bøger samt betydningen af lystlæsning. Det vil sige den læsning, som ikke er dikteret af skole og lektier. Flere fortællinger tegner samme billede; at udsatte børn og unge har en mere begrænset adgang til bøger end andre børn og unge. Dette kan have en betydning for deres muligheder for at klare sig gennem uddannelsessystemet.

Der mangler videnskabelige studier, der kan bakke disse fortællinger op. Undersøgelsen af lystlæsningens betydning er et første spadestik til at frembringe data i en systematisk, aggregeret form på dette felt. Den zoomer ind på gruppen af børn og unge anbragt udenfor hjemmet.

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse

Undersøgelsen foretages som en kvantitativ registeranalyse, som suppleres med 40 kvalitative interviews med anbragte unge i alderen 15-17 år. Interviewene analyseres for at danne typologier omkring de unges adgang til bøger, og hvad det betyder for dem.

For at forstå de unges forhold til bøger og litteratur fokuserer undersøgelsen særligt på følgende temaer:

  • Målgruppens adgang til og anvendelse af bøger
  • Bøgers betydning for målgruppen
  • Sammenhængen mellem læsehyppighed og uddannelse

Undersøgelsen gennemføres af Socialt Udviklingscenter SUS med VIVE som underleverandør i perioden juni 2020 til september 2020.