TGBF-til-gavn-for-barnet Tidlig indsats og forebyggelse

Til gavn for barnet

Til gavn for barnet har til formål at involvere fædre i at udvikle tilbud og indsatser til sårbare familier, så de i højere grad også retter sig mod faren i familien.

Projektet har kortlagt eksisterende forskning om sårbarhed i far-barn-relationer og gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse med 31 fædre fra de fire kommuner og organisationen Home-Start, der er med i projektet.

Kortlægning og interviews har dannet grundlag for, at kommunerne og Home-Start har udviklet nye og justerede indsatser, der i højere grad imødekommer fædrenes behov og aktiverer deres ressourcer til gavn for deres børn.

Se vidensnotat om sårbare far-barn-relationer fra Center for Børneliv.
Læs artikel: “Som far er man velkommen, men ikke inviteret”