Hope Forebyggelse og tidlig indsats

Tidlig indsats til udsatte børn og unge

Socialstyrelsen har sat gang i et kommunalt partnerskabsprojekt om forebyggelse ’hele vejen rundt’ for udsatte børn og unge. SUS understøtter kommunernes arbejde i projektperioden.

Socialstyrelsen har inviteret 22 kommuner – 3 partnerskabskommuner og 19 referencekommuner – med i et projekt om forebyggelse ’hele vejen rundt’, på tværs af sagsbehandlingen, kommunens tilbud til udsatte børn og unge og den tidlige indsats på almenområdet. Samtidig skal børn, unge og deres familier opleve en endnu bedre sammenhæng i mødet med det kommunale system, i sagsbehandlingen, i foranstaltninger og i deres hverdagsliv.

Bygger bro til almenområdet

Udviklingsarbejdet tager derfor udgangspunkt i en bred forståelse af forebyggelsesbegrebet. Der er fokus på en helhedsorienteret og sammentænkt forebyggende indsats på det specialiserede børneområde, der bygger bro til den tidlige indsats på almenområdet.

SUS og Implement Consulting Group tilrettelægger og faciliterer aktiviteter, der understøtter referencekommunernes arbejde med at omlægge den forebyggende indsats.

Læs interview med direktør Henning Bach Christensen og chef for Forebyggelse og Rådgivning Charlotte Kruse Lange, Rudersdag Kommune