Stop digital chikane
I gang

Stop chikane - evaluering af undervisningstilbud

SUS evaluerer Dansk Kvindesamfunds Krisecentres undervisningstilbud om digital billedkrænkelse.

Digital billedkrænkelse – fx deling af intime billeder, afpresning og forfølgelse – rammer meget bredere end mange tror. Det ved Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, og for fondsmidler fra Offerfonden tilbyder de i 2019 et gratis undervisningsmodul a to timer til krisecentre og ungdomsuddannelsessteder.

Fokus i undervisningen er håndtering af billedkrænkelser. Undervisningen giver bl.a. indblik forskellige former for billedkrænkelser, motiver for billedkrænkelse og i særdeleshed en meget hands-on vejledning til, hvad man skal gøre i hvilken rækkefølge, når digital billedkrænkelse har fundet sted. Alt sammen for at ruste de fagpersoner, der kommer i kontakt med ofre, til at kunne hjælpe dem.

For at optimere undervisningen og vurdere mulighederne for at udbrede undervisningen, er SUS koblet på som ’kritisk ven’ og ekstern evaluator. Det betyder bl.a., at vi deltager som observatør i undervisningen, foretager evalueringsinterviews med deltagere og analyserer spørgeskemadata om undervisningen. To gange mødes vi med underviseren og drøfter, hvordan undervisningen kan optimeres. Afslutningsvis udarbejder SUS et evalueringsnotat, der beskriver undervisningen og mulighederne for udbredelse.