Case Skolens venner

Skolens Venner - sparring og evalueringsdesign

Skolens Venner er en forening af frivillige, der giver en hånd med i skolen.

SUS har som sparringspartner understøttet foreningens strategiske arbejde med bæredygtig udvikling af Skolens Venner – med henblik på spredning og forankring.

Vi har også hjulpet Skolens Venner med at udvikle et evalueringsdesign, der giver organisationen indsigt i det arbejde, de frivillige skolevenner bidrager med ude i skoleklasserne. Evalueringsdesignet kan fremover bruges i og af foreningens lokalafdelinger til løbende dokumentation og evaluering af foreningens arbejde.

Evalueringsdesignet indeholder et særskilt børneelement, hvor blandt andet indskolingselevernes perspektiv på skolevennen indgår som en central del. Til det formål har vi udviklet et ‘børneinddrager-kit’, som kan downloades som pdf her. Kittet har været igennem en test-periode med afprøvning, feedback og justering og ligger nu klar i en version 2.0.