Case Skolens venner
I gang

Skolens Venner - sparring og evalueringsdesign

SUS er sparringspartner for Skolens Venner, en forening af frivillige, der giver en hånd med i skolen.

Som sparringspartner understøtter SUS det strategiske arbejde med bæredygtig udvikling af organisationen med henblik på spredning og forankring.

Desuden understøtter vi udviklingen af et evalueringsdesign, der her og nu giver organisationen indsigt i det arbejde, de frivillige skolevenner bidrager med ude i skoleklasserne. Evalueringsdesignet kan fremover anvendes i og af foreningens lokalafdelinger til løbende dokumentation og evaluering af foreningens arbejde. Evalueringsdesignet indeholder et særskilt børneelement, hvor blandt andet indskolingselevernes perspektiv på skolevennen indgår som en central del.