Case Skolens venner
I gang

Skolens Venner - sparring og evalueringsdesign

Skolens Venner er en forening af frivillige, der giver en hånd med i skolen.

SUS har som sparringspartner understøttet foreningens strategiske arbejde med bæredygtig udvikling af Skolens Venner – med henblik på spredning og forankring.

Vi har også hjulpet Skolens Venner med at udvikle et evalueringsdesign, der giver organisationen indsigt i det arbejde, de frivillige skolevenner bidrager med ude i skoleklasserne. Evalueringsdesignet kan fremover bruges i og af foreningens lokalafdelinger til løbende dokumentation og evaluering af foreningens arbejde. Evalueringsdesignet indeholder et særskilt børneelement, hvor blandt andet indskolingselevernes perspektiv på skolevennen indgår som en central del.