udsatte_groenlaendere Tidlig indsats og forebyggelse

Samarbejdsmodel for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Sammen med fem byer har SUS udviklet en samarbejdsmodel, der skal sikre en mere koordineret og helhedsorienteret indsats for udsatte grønlændere.

Der bor knap 15.000 grønlændere i Danmark. Mange af dem klarer sig godt, men en relativt stor gruppe har sociale problemer. Ofte er der tale om komplekse problemer, som fx arbejdsløshed, hjemløshed og misbrug. Det gør det særligt nødvendigt, at de professionelle og andre aktører koordinerer indsatsen på tværs af fagligheder og sektorer.

Som led i Socialstyrelsens strategi for socialt udsatte grønlændere i Danmark (2013-16) har landets fem største byer i samarbejde med SUS udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel. Modellen skal sikre bedre samarbejde og koordination på tværs af offentlige og frivillige/private tilbud til socialt udsatte grønlandske borgere i Danmark.

Vi har også udviklet og indsamlet materialet til Socialstyrelsens emneside om socialt udsatte grønlændere.

Læs også artikel: Vi skal vide, hvem der gør hvad.

Se filmen Juliane og sagsbehandleren: