resonans_case Brugerindflydelse Foto: Tine Harden

Relation - den livgivende relation

Resonans i relationerne mellem borgere og ansatte kan gøre en forskel for begge parter. Relationerne bliver mere livgivende, borgerne får mere indflydelse, og arbejdsmiljøet for personalet bliver bedre.

Kan man ved at sætte fokus på resonans skabe bedre arbejdsmiljø og trivsel for ansatte og borgere i socialpsykiatrien?

Ja, det kan man, viser erfaringerne fra et treårigt udviklingsprojekt ‘Resonans – den livgivende relation’.

I Projektet arbejdede ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien i Høje Taastrup, Odense og Fredericia Kommuner med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø.

Jo bedre resonans, jo større mulighed har man som medarbejder for at mestre sit arbejde. Det har stor effekt i forhold til dit arbejdsmiljø.

Medarbejder i socialpsykiatrien

Tesen bag projektet var, at kvaliteten af de relationer, der hver dag former og udspiller sig i de socialpsykiatriske tilbud er afgørende for både borgernes og medarbejdernes trivsel.

Det viste sig at holde stik. Ansatte og ledere i de tre kommuner oplever, at det at sætte fokus på resonans har skabt øget trivsel hos medarbejdere og borgere. Projektet har bidraget til, at samarbejdet er blevet bedre, og konflikterne færre.

Som led i projektet har borgere og medarbejdere sammen med fotograf Tine Harden lavet en foto-vandreudstilling om resonans.