netvaerkssamraad Partnerskaber og frivillighed

Processtøtte til netværkssamråd

SUS samarbejder med Socialstyrelsen om at understøtte kommunernes implementering af de lovpligtige netværksamråd.

Når et barn eller ung er kriminalitetstruet, skal kommunen tilbyde et netværksråd. Det sker ved at inddrage forældrene, relevante fagpersoner og personer fra det private netværk i hjælp og støtte til børnene og de unge.

SUS samarbejder med Socialstyrelsen om støtte til kommunernes implementering af netværkssamråd. Vi har tilrettelagt et forløb med processtøtte til kommuner. Forløbet understøtter, at allerede eksisterende viden og redskaber kommer i brug, bidrager til kompetenceudvikling hos medarbejderne og til kapacitetsopbygning af de relevante kommunale enheder i forhold til at holde netværkssamråd.

Der er særligt fokus på:

  • Metoder til at inddrage de unge og deres netværk
  • Mødeledelse
  • Konstruktivt tværfagligt samarbejde i netværkssamråd