brugerindflydelse Brugerindflydelse

Platform for brugerindflydelse

I projekt Platform for brugerindflydelse udviklede og testede SUS sammen med brugere og profesionelle metoder til at arbejde med brugerindflydelse. Og vi arbejdede med at sprede metoderne, så de fik liv i praksis.

“Brugerindflydelse starter ALTID ved personalet. Det er os, der skal træde til side og skabe plads, så brugerne kan træde frem.”

Ordene kommer fra en medarbejder på et socialt botilbud. En af de mange medarbejdere, der var med i aktiviteterne under Platform for brugerindflydelse.

Et vigtigt formål med projekt Platform for brugerindflydelse var at sikre forankring af brugerindflydelse i sociale tilbud. At formidle viden og inspirere brugere og professionelle til at bruge metoder, der kan virkeliggøre sårbare og udsatte menneskers egne visioner, drømme og ressourcer i de tilbud, som de er brugere af.

Platform for brugerindflydelse var ‘paraply’ for en lang række aktiviteter:

  • Metodeudviklingsprojekt på sociale tilbud
  • Uddannelse af brugerindflydelsesguider
  • Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse
  • Inspirationsmøder om brugerindflydelse
  • Dilemmaspil
  • Event på folkemøde
  • Uddannelsesmateriale til pædagogstuderende mv.