Gellerupparken Relationel velfærd
I gang

Opgang til opgang - ny beskæftigelsesindsats i Aarhus

Flere medarbejdere skal tættere på udsatte familier i Gellerup. Projekt Opgang til Opgang skal forbedre vilkårene for familierne gennem en styrket beskæftigelsesindsats.

Opgang til Opgang er et 4-årigt udviklingsprojekt i Aarhus Kommune. En ny helhedsorienteret og relationel beskæftigelsesindsats over for mindst 60 udsatte familier (ca. 300 børn, unge og voksne) i Gellerup skal give ledige forældre en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet, få flere unge i uddannelse og fritidsjob og forbedre familiernes generelle trivsel, sundhed og fremtidige livsmuligheder.

Metoden går grundlæggende ud på, at medarbejdere bruger tid på at opbygge en så tillidsfuld relation til familierne, at de efterhånden åbner op, fortæller om deres ønsker og håb for fremtiden og begynder at forholde sig til de grundlæggende udfordringer, de står overfor. Det er ikke normen at se på en families samlede situation, når en langtidsledig forælder skal i arbejde. Men ved hjælp af et helhedsorienteret og tværfagligt fokus på hele familien, kan der tages hånd om de sociale og familiemæssige problemer, der ellers ofte spænder ben for en vellykket beskæftigelsesindsats.

Omstillingen kræver en stor fælles indsats fra medarbejdere og ledere på tværs af magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. 10 nye fuldtidsmedarbejdere fra social-, sundheds-, kultur-, og beskæftigelsesforvaltningen skal, under ledelse af en  teamleder – og med sparring og rådgivning fra SUS  – arbejde sammen om den nye metode.

Læs artikel: Job først, bagefter tager vi hul på resten – 60 familier fra Gellerup skal ud af ledighed på dr.dk