Uddannelseshuset i Esbjerg Foto: Uddannelseshuset/Esbjerg Kommune
I gang

Nye veje i Uddannelseshuset i Esbjerg

Unge og medarbejdere vil sammen med SUS udvikle og afprøve metoder til at arbejde anderledes i fremtiden.

Socialt Udviklingscenter SUS har i gennem flere år samarbejdet med Esbjerg Kommunes jobcenter om en gentænkning af den kommunale ungeindsats.

I projektet Energi til Hinanden har et nyt team af medarbejdere på “Vindmøllen” – med rådgivning og sparring fra SUS – udviklet en langt mere håndholdt og helhedsorienteret indsats for udsatte unge på kanten af arbejdsmarkedet.

På baggrund af de gode resultater og erfaringer fra “Vindmøllen” er opgaven nu at overføre og tilpasse nogle af disse metoder og erfaringer til den ordinære ungeindsats for resten af kommunens unge i “Uddannelseshuset” – i øvrigt sammen med viden og erfaringer fra resten af landet.

Unge og medarbejdere er med

I en komprimeret proces på ét år skal SUS således involvere ledere, medarbejdere og ledige unge i “Uddannelseshuset” i en todelt analyse- og udviklingsproces.

Her er både unge og medarbejdere først med til at afdække motivationen og behovet for at forandre og gentænke det eksisterende.

Dernæst er de med til at afprøve nye veje (nye metoder, greb, samtaleteknikker, samarbejdsmodeller, etc.) i små prøvehandlinger, der gør os klogere på, hvordan “Uddannelseshuset” kan arbejde anderledes i fremtiden – til gavn for både medarbejderne i huset og de unge.